Observationsskiften

EkoNu! har runt om i Svenskfinland olika observationsskiften som vi kommer att följa med bilder här på hemsidan under sommaren. Syftet med dessa är att t.ex. belysa olika odlingstekniska saker och ge nya tips till ekoodlare runt om i landet. Senare i höst ordnas ”dikesrensträffar” till dessa skiften och gårdar så att man själva kan komma ut och beskåda resultaten.

Snabblänk: Observationer

_______________________________________________________________

OBSERVATIONSSKIFTEN 2018

NYLAND:

Eko-Gödslingsförsök

_______________________________________________________________

OBSERVATIONSSKIFTEN 2017

NYLAND:

Eko-Gödslingsförsök

________________________________________________________________

OBSERVATIONSSKIFTEN 2015

NYLAND:

Eko-Gödslingsförsök

________________________________________________________________

OBSERVATIONSSKIFTEN 2014

ÖSTERBOTTEN:

Blandsäd

– Fortsättning på fjolårets demonstrationsodling, men nu med bondböna som proteinkälla istället för ärt (se nedan 2013). Målsättning; observation av en växtsäsong för bondbönor+spannmål (vete, havre, korn). Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök och publiceras på . Tre observationsplatser: hos Björknäs, Hellström, Utfolk /Kristinestad.

Vall

– Målsättning; observation av  två växtsäsonger  för olika vall blandningar (med lusern, timotej, klöver..). Valio tar eventuellt hand om foderanalyser från år 2015. Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök och publiceras på hemsidan. Vallskörden analyseras inte dvs skördemängden vägs inte. Observationsskiften med ekovall finns i Norra Österbotten, Kackur Jonas.

Ekopotatis

– Målsättning ; observation av ekopotatisodlingar i södra och norra Österbotten. Ett skifte besöks ca 6 gånger under växtsäsongen. Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök. Redovisning publiceras på EkoNu!´s hemsida. Under observationerna noteras följande, med olika tyngdpunkt beroende hur långt in i säsongen man är:

  1. Odlingsåtgärder
  2. Plantutveckling
  3. Blastutveckling
  4. Sjukdomsförekomst (groddbränna, potatisbladmögel, torrfläckssjuka mm)
  5. Knölbildning
  6. Ogräsförekomst
  7. Ogräsbekämpning
  8. Skörd/ha

Stefan Nordman ÖSL´s rådgivare i Sydösterbotten gör uppföljning:

NYLAND:

Eko-Gödslingsförsök

– Gödslingsförsök/observationsskifte i Torbjörns vetefält i Gammelby.

Slåtterförsök  

– Hos Ben Silfvast i Lindkoski startar ett nytt slåtterförsök enligt samma modell som tidigare (se längre ner).

– Hos Torbjörn Lönnfors i Gammelby finns ett grönfödslingsförsök med tre olika vallfröblandningar som kommer att slås enligt plan 0-3 gånger (enligt samma koncept som 2013, se längre ner!).

Ogräsobservation

– Hos Magnus Selenius i Esbo har man i vår gjort två olika bearbetningar, en djup (vanlig) bearbetning och en grund (på endast ca 2 cm) för att följa med om ogräsförekomsten blir lägre vid grund bearbetning, vilket man i viss litteratur antyder. Många ogräs är ljusgroende, och teorin är att desto grundare bearbetning desto färre frön blandas om och får ljus som gör att det  kan börjar gro. Ogräsen räknas i de två olika rutorna och några gånger efter sådd.

_______________________________________________________________

OBSERVATIONSSKIFTEN 2013

Österbotten:

I sommar arrangera projekten EkoNu och Klimatsmart odling demo-odlingar på sex skiften på tre gårdar. Skiftena finns hos Peter Kengo i Pensla, Nykareby, Thomas Jakobsson i Jussila, Nykarleby och Peter Thölix i Tölby, Korsholm. På dessa skiften odlas olika blandningar av korn, havre eller vete och ärt. Vi prövar olika utsädesblandning både med antal spannmålsslag och mängd.

Nyland:

Slåtterförsök två stycken i Östra Nyland: Hos Ben Silfvast i Lindkoski görs för andra året i rad observationer på slåtterintensitetens betydelse för SNF (symbiotisk kvävefixering) och man kollar samtidigt hur olika slåtterintervaller påverkar ogräsförekomsten, i första hand tistel samt klöverns övervintringsförmåga vid olika slåtterintensitet (1-4 gånger slåtter under sommaren). Hos Torbjörn Lönnfors i Gammelby finns ett grönfödslingsförsök med tre olika vallfröblandningar som kommer att slås enligt plan 0-3 gånger. I Västra Nyland observationsskiften där man kör med tistelskärare på Sällvik och Pargas gård.

Gröngödslingsförsök

 

Tistelskäraren

Åboland:

I sammarbete med Axxell Brusaby: På Strömma gård, som varit i ekologisk odling ca 15 år, planeras in två vetefält (förfrukt höstråg), samt ett gröngödslingsfält som kommer att fungera som demoodlingar under sommaren 2013. Vetefältena kommer att delas upp så att en del ogräsharvas efter sådd samt sås med bottenväxter. Resten av vetefältet ogräsharvas inte och här kommer Ekotjänst att visa radhackning, ogräsharvning och Cunbcut tistelskäraren på maskindemonstrationsdag den 11. juni. Utöver detta visas då också vallbrott. Det görs en provruta som krossas och kultviveras färdigt och Ekotjänst visar där sedan hur vallbrott går till med Kvick-Finn. Resten av vallen krossas med vertikalslåtterkross under demo-dagen den 11 juni. Efter demo-dagen kommer skiftena att följas med bilder fram till tröskningen.

___________________________________________________________________________________

OBSERVATIONSSKIFTEN 2012