Resultat från ekogödslingsdemo 2017

15 mars, 2018

Resultat från ekogödslingsdemo 2017

Sommaren 2017 hade vi igen ett litet eko-gödslingsdemo i anslutning till ekosortförsöken i Lovisa i vårvete Quarna.

Försöket bestod av 8 olika led, med tre st olika gödselmedel och några olika gödslingsnivåer och tidpunkter:

Led 1 Fertiplus 40kgN + bladgödsel Fertiplus vätska 20l/ha i axgång
Led 2 Fertiplus 40kgN
Led 3 Ekogödsel 40kgN
Led 4 Fertiplus 80kgN
Led 5 Ekogödsel 80kgN
Led 6 Ogödslad
Led 7 Ekogödsel 40kgN + bladgödsel Fertiplus vätska 20l/ha i axgång
Led 8 Ogödslad + bladgödsel Fertiplus vätska 20l/ha i axgång

Demoförsökets karta:

Ekodemo2017

Presentation av demoförsöket med analysresultaten och lönsamhetsberäkning hittar ni här: EKOGÖDSLING 2017

 

Analysresultat

Observera: Stora rutvisa variationer också inom samma led.  Inga klara, logiska mönster mellan leden.

Det var ett vått år. Åkern var relativt plan, men redan små svackor påverkade skördeutfallet, liksom närhet till täckdiken etc…

Analysresultat 2