Nyhetsbrev

Vänligen, fyll i ditt namn och epost adress i formuläret för att prenumerera på vårt odlarbrev.
Eko+

Projekt Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården
Verksamhet sker under tiden 15.10.2022 – 30.4.2024

 

Projektets målsättningar

Projektet har valt följande målsättningar för den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland och Österbotten:

  1. Sprida aktuell information och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter via bl.a. demonstrationsodlingar
  2. Analysera och ge information om faktorer som höjer självförsörjningsgraden på en ekogård
  3. Höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och -produktion förbättras och stärks tex att en höjning av skördenivån på ekospannmål sker
  4. Skapa och stärka samarbete inom den ekologiska kedjan 

Projektets verksamhet

Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; informationsspridning, demonstrationsodlingar, analysera och sprida information om faktorer som höjer självförsörjningsgraden på en ekogård, kunskaps- och kompetenshöjande tematillfällen, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar. 

Målgrupp

Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, läroanstalter inom naturbruk, konsumenter, livsmedelsförädlare, offentliga måltidsservicen och indirekt till övriga inom ekologiska livsmedelskedjan t.ex. till handeln, maskinförsäljare mm. 

Samarbete

Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare och projektet delgenomförs tillsammans med Nylands Svenska Lantbrukssällskap. De bakomliggande organisationerna till projekt ” Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården” är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund NSP r.f. och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.

Samarbetspartners är Österbottens och Nylands Svenska lantbrukssällskap och övriga ProAgria enheter som ger rådgivning till projektets målgrupp. Andra projekt eller organisationer som arrangerar ekologisk verksamhet till samma målgrupp i Finland t.ex. ProLuomu r.f., Luomuliitto, Österbottens ekologiska förening och övriga organisationer eller företag med nära anknytning till målgruppen t.ex. livsmedelsföretag, försäljare, närmatsprojekt i regionerna.

Projektägare

YA! Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

15.10.2022 – 30.4.2024 

Projektet finansieras med

Medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden via Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Österbotten

Kontaktuppgifter

Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare)
YA! Yrkesakademin i Österbotten
tfn 044-750 3220

Micaela Ström (projektkoordinator)
Nylands Svenska Lantbrukssällskap
tfn 044-380 7771