Observationsskiften i Österbotten, bilder 18.6.

18 juni, 2013

Bilderna är tagna 18.6.2013 och alla från Thölix skiften.

Foto: Ulrika Wikman, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Foto 1, Thölix

Demo-odlingen vid Peter Thölix i Tölby, Korsholm är i full tillväxt. Skiftena såddes 25 maj med gårdens eget utsäde. Lite luckor kan ses i såraderna men på det stora hela en jämn uppkomst. Två olika blandningar prövas på ca 2 ha var.

Foto 2, Thölix

Blandning 1 är Kleopatra-ärt 122 kg/ha, Jyvä-korn 47 kg/ha och Suomi-havre 40 kg/ha. Förfrukten på skiftet är foderkorn.
.

Foto 3, Thölix

Blandning 2 är Kleopatra-ärt 140 kg/ha och Jyvä-korn 68 kg/ha. Skiftet har gödslats med nötkompost 20m3/ha.

Foto 4, Thölix

Allt utsäde såddes genom utsädesbillarna. Kleopatra-ärten har kraftiga klängen. Det fanns lite fröogräs.