Statistik

Eko+ presenterar nedan ekostatistik från Österbotten och Nyland. I respektive landskaps statistik kan ni se hur utvecklingen av ekoareal, -grödor och -djur har utvecklats och på vilken nivå det produceras produkter idag.

Statistiken bygger på de rapporter som årligen kommer från Livsmedelsverket, mer av deras ekostatistik hittar ni här: Livsmedelsverket Statistik om ekologisk produktion

.

Nyland

I Nyland fanns år 2022 totalt 30 866 ha ekologisk åkerareal och det utgjorde 17,2 % av totala åkerarealen i provinsen.

Havre var den mest odlade spannmålsgrödan på 5 754 ha och den största finländska odlingen av ekologisk bondböna på 984 ha återfanns i regionen Nyland.

Trädgårdsärter odlades ekologiskt på 323,1 ha.

Österbotten

I Österbotten fanns år 2022 totalt 25 585 ha ekologisk åkerareal vilket utgjorde 13,9 % av totala åkerarealen i provinsen.

Havre var den mest odlade ekologiska spannmålsgrödan på 3 801 ha och största arealen av finländsk ekologiska morotsodlingar och övriga bär och fruktodlingar återfanns år 2022 i Österbotten. Ekologisk potatis odlades på 142 ha, ekologisk morötter på 31,3 ha, ekologisk svart vinbär på 11,8 ha och ekologisk kål på 10,9 ha.

Äldre statistik:

.

.

EKO I FINLAND 2022

Eko i Filand är statistik samlad av ProLuomu. Publikationen innehåller bland annat info om utvecklingen av ekologisk produktion och konsumtion, konsumenttrender och export.

Läs publikationen här: Eko i Finland 2022

EKO I FINLAND 2021

Luomu Suomessa är statistik samlad av ProLuomu.

Läs publikationen här: Luomu Suomessa

EKO I FINLAND 2020

Eko i Finland är statistik samlad av ProLuomu.

Läs publikationen här: Eko i Finland

EKO I FINLAND 2019

Eko i Finland 2019 är statistik samlad av ProLuomu, publikationen innehåller bland annat ekobranschens och ekogårdarnas utveckling, odlings och husdjursstatistik, Finlands ekomarknad, produkter och måltidstjänster, konsumtionen av ekoprodukter samt export.

Till publikationen här: Eko i Finland 2019