Observationsskiften i Österbotten, bilder 7.6.2013

12 juni, 2013

I sommar arrangerar projekten EkoNu! och Klimatsmart odling demo-odlingar på sex skiften på tre gårdar i svenska Österbotten. Skiftena finns hos Peter Kengo i Pensla, Thomas Jakobsson i Jussila i Nykarleby och Peter Thölix i Tölby, Korsholm. På dessa skiften odlas olika blandningar av korn, havre eller vete och ärt. Vi prövar olika utsädesblandning både med antal spannmålsslag och mängd.

Bilderna nedan är tagna 7.6.2013 och alla är från Jakobssons skifte i Jussila, Nykarleby.

Foto: Ulrika Wikman, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

1 Blandsäd och ärt

Foto 1: Blandsäd och ärt

2 Sådd

Foto 2: Demo-odling vid Jakobssons har kommit bra igång. Sådden gjordes 21.5. Blandningen på största delen av skiftet är Akseli- havre 90 kg/ha, Einar-korn 90 kg/ha och Rokka-ärt 90 kg/ha. Totalt 270 kg/ha.

3 Ärter

Foto 3: Ärterna sås genom gödselbillarna och spannmålen i utsädesbillarna. Efter sådd var en längre tid torka vilket syns i att en del av ärterna inte ännu kommit upp och delvis att de ligger djupare.

4 Korn och havre

Foto 4: På en mindre del av skiftet är en spannmålsblandning utan ärt sådd. Här är sått Akseli-havre 110 kg/ha och Einar-korn 110 kg/ha.