Ekopotatisfält i Tjöck (skördeuppskattning 3 september)

1 oktober, 2014

2014-06-26-329

2014-06-26-327

Nytt för i år är att vi har observationsskiften med ekopotatis som vi med Stefan Nordmans hjälp följer i Österbotten.

Målsättning är att observera ekopotatisodlingar i södra och norra Österbotten. Ett skifte besöks ca 6 gånger under växtsäsongen. Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök. Redovisning publiceras här på EkoNu!´s hemsida.

_____________________________________

Text och foto: Stefan Nordman 0400-266 682

Stärkelsepotatis:  Kuras

Förfrukt: 2 år timotej + rödklöver

Gödsel:  20 m3 nötgödsel nedplöjt på våren

Sättningsdatum:  22 maj

Bevattning pågår hos Utfolk i Tjöck, bilder ovan (3st) tagna av Stefan vid observation 26.6.

Bevattning pågår hos Utfolk i Tjöck, bilder ovan (3st) tagna av Stefan vid observation 26.6.

Första observation 26.6.2014

Ogräsbekämpning:  3 gånger myllat

Ogräsobservation: Spår av föregående års vall

Utveckling:  Blasten 10 – 15 cm, i knölbildningsskedet

Övrigt: Ingen groddbränna observerad

Bevattning pågår

______________________________________________________________________________________________

Knölbildningen pågår, i nuläget ca 8 -10 knölar per planta.

Blomningen har börjat

Andra observationstillfället den 24 juli 

Blomningen har börjat.

Knölbildningen pågår, i nuläget ca 8 -10 knölar per planta.

Knölstorlek 0 – 30 mm.

Ser välmående ut, goda fuktförhållande tack vare bevattning.

Odlingsåtgärder efter föregående besök: Bänkarna kupade, 3 ggr. Bevattnat ca 30 – 35 mm.

Inget ogräs synligt ovanför potatisblasten. På några potatisar observerades uppsvällda lenticeller vilket tyder på lite väl fuktiga förhållanden

På några potatisar observerades uppsvällda lenticeller vilket tyder på lite väl fuktiga förhållanden. ( bild 3)

Inget bladmögel eller groddbränna observerades.

Under den senaste veckan har det regnat ca 30 mm.

 

______________________________________________________________________________

Tredje observationstillfället den 8 augusti

Potatisen blommar fortfarande ( bild 1).

2014-08-08-358

 

Fuktförhållandena i jorden gynnar en god tillväxt, de största knölarna är över 50 mm. ( bild 2 ).

Någon svinmålla sticker upp här och var över blasten.

Torrfläcksjuka hittades på de äldre bladen nertill på plantan ( bild 3 ).

Inget bladmögel upptäcktes.

2014-08-08-3592014-08-08-357

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Bladmögelobservation den 12 och 18 augusti

 

12 augusti         Inget bladmögel på Kuras men däremot hittades bladmögelangrepp på en annan potatissort som odlades intill på samma skifte.

2014-08-12-365


18 augusti         Inget bladmögelangrepp upptäcktes på Kuras.

 

2014-08-12-370

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Sjätte observationstillfället  27 augusti 

 

Beståndet börjar ljusna. ( bild 1 )

Enstaka bladmögelfläckar kunde hittas. ( bild 2 )

Inslag av kvickrot i bänken.

Knölstorleken 25 – 60 mm. Uppsvällda lenticeller.  ( bild 3 )

Vått!

2014-08-27-383 2014-08-27-384 2014-08-27-385

_________________________________________________________________________________________________________________________

Sjunde observationstillfället (skördeuppskattning) 3 september på Kuras ekostärkelsepotatis i Tjöck

Potatisen växer frortfarande. ( bild 1 )

Lite bladmögelfläckar syns här och var.

Lenticeller syns på potatisen. ( bild 2 )

Skördeuppskattning gjordes genom upptagning av 2*3 m.

Provvägningen visade en skörd på 30 ton / ha.

2014-09-03-4012014-09-03-397

Gå till våra övriga observationsskiften HÄR!