Bli ekoproducent

Är du intresserad av ekologisk produktion?
– Då har du kommit rätt!

Hit samlar vi nyttig info för er som funderar på en omläggning till ekologisk produktion, eller söker mer information om ekoproduktion.

FÖRELÄSNINGSMATERIAL OCH VIDEOR:

 • Material och videoinspelningar från vårens (2021) ekostödinfo på svenska 30.3.2021
 • Webbinarium 9.12.2020 – Biokol och biostimulanter som jordförbättringsmedel
 • Webbinarium 20.1..2020 med Gunnar Rundgren från Sverige – Djur i lantbruket ökar hållbarheten
 • Organiska gödselmedel, spårämnen och jordförbättringsmaterial – Föreläsningsvideor (3st) från Vörå 5.4.2018, 1 del 1 berättar Mathias Weckström från Pargas Gård om markbördighet, organiska gödselmedel och jordförbättringsmaterial, i del 2 berättar Mathias Rönnqvist från Berner om spårämnesgödsling och i del 3 berättar Thomas Backman från Lantmännen Agro om Ecolans och Yaravitas produkter för ekogården.
 • Bekämpning av rotogräs Föreläsningsvideo från Vasa 23.1.2017, Per Ståhl föreläser om bekämpning av våra vanligaste rotogräs; kvickrot, åkertistel och åkermolke. Per jobbar vid Hushållningssällskapet Östergötland i Sverige.
 • Bördighet på ekogården Föreläsningsvideo från Närpes 1.12.2016. I videon börjar Ulrika Wikman, ekoväxtodlingsrådgivare vid Pro Agria Lantbrukssällskapet att pratar om kvävetillgången i marken. Efter henne berättar Mathias Weckström om hur han jobbar som ekojordbrukare på Pargas Gård i Raseborg med hjälpmedel som System Cameleon och återvinningsgödselmedlet vinass.
 • Videoserien EkoGårdar – EkoNu! har med hjälp av projektet Boden gjort en videoserie som vi kallar för ”EkoGårdar”. I serien besöker vi ekogårdar i Svenskfinland och hör ekoproducenterna berätta om just sin ekologiska produktion och livet på gården samt varför de valt att gå över till eko.
 • Länk till EkoNu’s egna Youtube-kanal (lanserades 2.12.2020), här samlar vi föreläsningsvideor, filmer från ekoförsöksfältet, mm

STÖD VID ÖVERGÅNG TILL EKOPRODUKTION:

ÖVRIGT:

 • Ekogranskning 2017 – Tips inför granskningsåret 2017, presentationen innehåller:
  • Ekokontrollen i ett nötskal (bild 1-8)
  • Granskningsåret 2017 (bild 9-10)
  • Förberedelser inför ekokontrollen (bild 11-14), ekologisk växtodling (bild 15-22) & ekologisk djurproduktion (bild 23-29)
  • Ekointyg (bild 30-32)
  • Sammanfattning
 • Följ med den inhemska spannmålsmarknaden på VYR – Spannmålsbranschens samarbetsgrupp – Här publiceras varje vecka bland annat de inhemska spannmålspriserna (också för ekospannmål)

_________________________________________________________

Nedan hittar ni länkar till mer information om ekokontrollen och ekoförbindelsen:

Evira och Mavi gick samman och bildade Livsmedelsverket, nya hemsidor togs i bruk från 1.1.2019.

Livsmedelsverket/Ruokavirasto – Vid sammanslagningen av Evira och Mavi bildades Livsmedelsverket 1.1.2019 => nu hittas alltså både infon om ekokontrollen(tidigare Evira) och ekoförbindelsen(tidigare Mavi) på samma sida. Nedan har vi ändå försökt separera de båda för klarhetens skull.

Huvudsidan för ekologisk produktion: www.ruokavirasto.fi/sv/teman/ekoproduktion/

Direktlänk till Livsmedelsverkets Ekoodlarbrev 1/2021

Övriga eko-infosidor i Finland:

 • Luomuinstituutti – ”Ekoinstitutet”, Finska ekologiska forskningsinstitutet grundades av Helsingfors universitet och MTT i November 2012.
 • ProLuomu – Pro Luomus syfte är att främja den ekologiska sektorns tillväxt och utveckling  i Finland
 • Luomuliitto – Luomuliitto är en sammanslutning som främjar ekologiska livsmedel i Finland. Den består av ekologiska producenter, konsumenter, företag, och föreningar.
  • Luomuliitto publicerar tidningen ”Luomulehti” som utkommer sex gånger per år.
 • Luomu.fi – Webbplatsen är utformad för att ge tillförlitlig information om den ekologiska industrin, ekologisk livsmedelsproduktion, förädling, marknad och konsumtion mm. Webbplatsen underhålls av ProLuomu, Luomuliitto, Ekoinstitutet och Helsingfors universitet.
 • LuomuWiki – Ett ekouppslagsverk som är under uppbyggnad genom projektet Tuottavaa luomua som administreras av ProAgria Keskusten Liitto.
 • Luomutietopankki – Sidan innehåller praktisk information om ekologisk produktion från gård till bord. Bland annat finns bra tips om och inför ekogranskningen på djurgården: www.luomu.fi/tietopankki/luomuvalvonta-elaintiloilla/
 • LuomuTIETOverkko – På denna sida kan man bland annat läsa hela läroboken ”Ekologiskt jordbruk” Luonnonmukainen maatalous av Jukka Rajala (2006)

Bra ekosidor i Norden:

Sverige:

 • Ekologisk produktion – Jordbruksverket i Sverige
 • EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Ekologiska Lantbrukarna – Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare i Sverige. Här hittas många nyttiga publikationer och artiklar om ekologisk odling.
 • Ekoweb –  Ekoweb är en oberoende hemsida som bevakar den ekologiska marknaden. Främst i Sverige, men bevakning sker också internationellt med tyngdpunkt på de största marknaderna som finns i Tyskland, England och USA.
  • De ger ut tidningen ”Ekoweb.nu”, 10 nummer/år som också går att läsa i sin helhet via webben.

Norge:

Danmark

EU/Internationellt: