Bli ekoproducent

Är du intresserad av ekologisk produktion?
– Då har du kommit rätt!

Hit samlar vi nyttig info för er som funderar på en omläggning till ekologisk produktion, eller söker mer information om ekoproduktion.

 • Ekogranskning 2017 – Tips inför granskningsåret 2017, presentationen innehåller:
  • Ekokontrollen i ett nötskal (bild 1-8)
  • Granskningsåret 2017 (bild 9-10)
  • Förberedelser inför ekokontrollen (bild 11-14), ekologisk växtodling (bild 15-22) & ekologisk djurproduktion (bild 23-29)
  • Ekointyg (bild 30-32)
  • Sammanfattning
 • Ekoproducent – det glada gängets val – Ett infopaket till dig som funderar på att börja med ekologisk odling; belyser det ekologiska jordbruket, berättar om omläggningsprocess, ekonomi, marknad och utmaningar.
 • Videoserien EkoGårdar – EkoNu! har med hjälp av projektet Boden gjort en videoserie som vi kallar för ”EkoGårdar”. I serien besöker vi ekogårdar i Svenskfinland och hör ekoproducenterna berätta om just sin ekologiska produktion och livet på gården samt varför de valt att gå över till eko.
 • Organiska gödselmedel, spårämnen och jordförbättringsmaterial – Föreläsningsvideor (3st) från Vörå 5.4.2018, 1 del 1 berättar Mathias Weckström från Pargas Gård om markbördighet, organiska gödselmedel och jordförbättringsmaterial, i del 2 berättar Mathias Rönnqvist från Berner om spårämnesgödsling och i del 3 berättar Thomas Backman från Lantmännen Agro om Ecolans och Yaravitas produkter för ekogården.
 • Bekämpning av rotogräs Föreläsningsvideo från Vasa 23.1.2017, Per Ståhl föreläser om bekämpning av våra vanligaste rotogräs; kvickrot, åkertistel och åkermolke. Per jobbar vid Hushållningssällskapet Östergötland i Sverige.
 • Bördighet på ekogården Föreläsningsvideo från Närpes 1.12.2016. I videon börjar Ulrika Wikman, ekoväxtodlingsrådgivare vid Pro Agria Lantbrukssällskapet att pratar om kvävetillgången i marken. Efter henne berättar Mathias Weckström om hur han jobbar som ekojordbrukare på Pargas Gård i Raseborg med hjälpmedel som System Cameleon och återvinningsgödselmedlet vinass.
 • Ekomentorskap – EkoNu!s avgiftsfria ekomentorskap.
 • Råd 2020 – Systemet för jordbruksrådgivning – Förmånlig rådgivning (jordbrukaren betalar endast momsen) med moduler för ekologisk växt- och djurproduktion. Direktlänk till rådgivarregistret.
 • ProAgrias serie om goda produktionsmetoder – ProAgria har gett ut 5 stycken guider i en serie om goda produktionsmetoder för ekoproducenten. Det handlar om heltäckande guider för ekologisk mjölk-, svin-, nöt- och får/getproduktion samt ekologisk odling av foderspannmål och proteinväxter (guiderna är på finska).
 • Följ med den inhemska spannmålsmarknaden på VYR – Spannmålsbranschens samarbetsgrupp – Här publiceras varje vecka bland annat de inhemska spannmålspriserna (också för ekospannmål)

_________________________________________________________

Nedan hittar ni länkar till mer information:

(Pga att Evira och Mavi gick samman och bildade Livsmedelsverket togs nya sidor i bruk från 1.1.2019, tyvärr fungerar inte alla länkarna för dessa sidor för tillfället men de kommer att uppdateras så fort som det finns något att uppdatera till (Livsmedelsverkets svenskspråkiga sidor byggs upp som bäst)).

Livsmedelsverket/Ruokavirasto – Vid sammanslagningen av Evira och Mavi bildades Livsmedelsverket 1.1.2019 => nu hittas alltså både infon om ekokontrollen(tidigare Evira) och ekoförbindelsen(tidigare Mavi) på samma sida. Nedan har vi ändå försökt separera de båda för klarhetens skull.

Huvudsidan för ekologisk produktion: www.ruokavirasto.fi/sv/teman/ekoproduktion/

Direktlänk till Livsmedelsverkets Ekoodlarbrev 1/2019

Övriga eko-infosidor i Finland:

 • Luomuinstituutti – ”Ekoinstitutet”, Finska ekologiska forskningsinstitutet grundades av Helsingfors universitet och MTT i November 2012.
 • ProLuomu – Pro Luomus syfte är att främja den ekologiska sektorns tillväxt och utveckling  i Finland
 • Luomuliitto – Luomuliitto är en sammanslutning som främjar ekologiska livsmedel i Finland. Den består av ekologiska producenter, konsumenter, företag, och föreningar.
  • Luomuliitto publicerar tidningen ”Luomulehti” som utkommer sex gånger per år.
 • Luomu.fi – Webbplatsen är utformad för att ge tillförlitlig information om den ekologiska industrin, ekologisk livsmedelsproduktion, förädling, marknad och konsumtion mm. Webbplatsen underhålls av ProLuomu, Luomuliitto, Ekoinstitutet och Helsingfors universitet.
 • LuomuWiki – Ett ekouppslagsverk som är under uppbyggnad genom projektet Tuottavaa luomua som administreras av ProAgria Keskusten Liitto.
 • Luomutietopankki – Sidan innehåller praktisk information om ekologisk produktion från gård till bord. Bland annat finns bra tips om och inför ekogranskningen på djurgården: www.luomu.fi/tietopankki/luomuvalvonta-elaintiloilla/
 • LuomuTIETOverkko – På denna sida kan man bland annat läsa hela läroboken ”Ekologiskt jordbruk” Luonnonmukainen maatalous av Jukka Rajala (2006)

Bra ekosidor i Norden:

Sverige:

 • Ekologisk produktion – Jordbruksverket i Sverige
 • EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Ekologiska Lantbrukarna – Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare i Sverige. Här hittas många nyttiga publikationer och artiklar om ekologisk odling.
 • Ekoweb –  Ekoweb är en oberoende hemsida som bevakar den ekologiska marknaden. Främst i Sverige, men bevakning sker också internationellt med tyngdpunkt på de största marknaderna som finns i Tyskland, England och USA.
  • De ger ut tidningen ”Ekoweb.nu”, 10 nummer/år som också går att läsa i sin helhet via webben.

Norge:

Danmark

EU/Internationellt: