Ekopotatisfält i Henriksdal (skördeobservation 4 september)

1 oktober, 2014

2014-06-26-326

Ekopotatis i Henriksdal 26.6.

Nytt för i år är att vi har observationsskiften med ekopotatis som vi med Stefan Nordmans hjälp följer i Österbotten.

Målsättning är att observera ekopotatisodlingar i södra och norra Österbotten. Ett skifte besöks ca 6 gånger under växtsäsongen. Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök. Redovisning publiceras här på EkoNu!´s hemsida.

_____________________________________

Text och foto: Stefan Nordman 0400-266 682

Potatissort:  Marabel
Utsäde:  Certifierat utsäde

Förfrukt:  2013 ettårigt rajgräs + persisk klöver nöt strögödsel före insådd. 2012 potatis

Bearbetning:  Skiftet är vårplöjt
Sättningsdatum:  21 maj

Bilder ovan (3st) tagna av Stefan vid observation 26.6.

Bilder ovan (3st) tagna av Stefan vid observation 26.6.

Första observationer 26.6.2014:

Ogräsbekämpning:  3 gånger myllat

Ogräsobservation: lite kvickrot och rajgräs som klarat vintern

Utveckling: Blasten 10 – 15 cm, knölbildningen i inledningsskedet

Övrigt: Ingen groddbränna observerad.

________________________________________________________________________________________________________

Andra observationstillfället den 22 juli på Marabel ekopotatisfältet i Henriksdal

Andra observationstillfället den 22 juli 

Blomningen har inte börjat, svagt med knoppar.

Torrt i bänkarna.

Odlingsåtgärder efter föregående besök: Bänkarna kupade.

Lite kvickrot och rajgräs som sticker upp över blasten här och var. ( ettårigt rajgräs från föregående års gröngödslingsvall )

Knölbildningen pågår. Ca 15 st knölar per planta i storleken 0 – 30 mm.

Knölbildningen pågår. Ca 15 st knölar per planta i storleken 0 – 30 mm.

Knölbildningen pågår. Ca 15 st knölar per planta i storleken 0 – 30 mm.

Inget bladmögel  eller groddbränna observerat.

Under den senaste månaden har det regnat mindre än 20 mm. Finns ingen möjlighet till bevattning.

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Tredje observationstillfället den 8 augusti 

2014-08-08-3602014-08-08-363

Ingen blomning syns till, någon enstaka planta har blommat enligt odlaren

( bild 1).

 

Under den senaste veckan har det regnat 25 mm och innan fältbesöket idag kom det 3 mm som trängt ned 1,5 cm i bänken, därunder är det torrt ( bild 2 ).

 

2014-08-08-362

Knölbildningen pågår fortfarande, knölstorlek 0 – 40 mm. ( bild 3 ).

 

Inget bladmögel upptäcktes.

_________________________________________________________________________________________________________

Fjärde observationstillfället den 18 augusti 

 

Inget bladmögel observerades.

 

Angrepp av visnesjuka ( Verticillium dahliae ) hittades.

2014-08-18-3792014-08-18-380

Typiskt för sjukdomen är att bladen först vissnar på ena sidan av bladskaftet och först därefter på andra sidan.

Vissnesjukan orsakar en skördeförlust då blasten mognar av i förtid ( vissnar ) och förkortar växttiden för plantan.

Ett bestånd som lider av torka kan försämra motståndskraften mot angrepp av vissnesjuka.

2014-08-18-376

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Femte observationstillfället den 27 augusti

 

Blasten har ljusnat och beståndet börjat mogna. ( bild 1 )

Angrepp av potatisbladmögel hittades jämt över fältet( bild 2 ).   Inga ”bladmögel bo” observerades.

Bladmögelangrepp brukar ofta börja i någon svacka där fuktförhållanden är idealiska för möglets utveckling

Knölantalet varierade mellan 9 – 15 och knölstorleken mellan 20 – 50 mm på de upptagna plantorna. ( bild 3)

2014-08-27-392 2014-08-27-394 2014-08-27-396

_________________________________________________________________________________________________________________________

Sjätte observation (skördeuppskattning) den 4 september på Marabel ekopotatisfältet i Härkmeri

Skördeuppskattningen gjordes genom upptagning av 2*3 m.

Provvägningen visade på en bruttoskörd på 28 ton/ha.

 

Storleksfördelning ( bild 1 ):

< 35 11 %

35 – 50 75 %

> 50 14 %

 

Vid bedömning av kvaliteten upptäcktes inga kvalitetsfel i storleksfraktionerna som säljes som matpotatis.

Bland småpotatisen < 35 fanns ett par grönfärgade.  ( bild 2 )

Nettoskörden saluduglig matpotatis är 25 ton/ha.

Fin potatis ( bild 3 )

2014-09-07-408 2014-09-07-410 2014-09-07-407

Gå direkt till våra övriga observationsskiften HÄR!