Observationsskiften i Österbotten, bilder från Jakobssons i Nykarleby 26.7.

29 juli, 2013

Foton från demo-odlingen vid Jakobssons i Jussila, Nykarleby 26.7.2013.

Foto: Ulrika Wikman, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

(KLICKA på bilderna för att få dom större!)

Foto 1: Rokka-ärt är nästan utblommad och har nu 6-7 baljor med 4-5 ärter/per balja.

Foto 1:
Rokka-ärt är nästan utblommad och har nu 6-7 baljor med 4-5 ärter/per balja.

Foto 2: En del ärtplantor har fått bruna toppar. Orsaken kan vara brist på vatten eller näringsbrist.

Foto 2:
En del ärtplantor har fått bruna toppar. Orsaken kan vara brist på vatten eller näringsbrist.

Foto 3: Spannmålen är i vippa och ax. Einar-kornet är 40-50 cm högt och Akseli-havren ca 65-70 cm högt. Allmänt lite fröogräs i bottnen. Vitklövret har hållit emot.

Foto 3:
Spannmålen är i vippa och ax. Einar-kornet är 40-50 cm högt och Akseli-havren ca 65-70 cm högt. Allmänt lite fröogräs i bottnen. Vitklövret har hållit emot.

Foto 4: På skiftet där det endast är sått havre+korn+vitklöver är beståndet lägre och mer ojämnt. Det beror troligtvis på det torrare läget på skiftet och mindre tillgång på kväve.

Foto 4:
På skiftet där det endast är sått havre+korn+vitklöver är beståndet lägre och mer ojämnt. Det beror troligtvis på det torrare läget på skiftet och mindre tillgång på kväve.