ProAgria – Rapport från sommaren 2014: sortförsök och observationsskiften

27 februari, 2015

ProAgria samarbete sommar 2014

ProAgria fick pengar från Luomusäätiö för ekosortförsök (rutförsök) och observationsskiften/demoodlingar sommaren 2014.

Rutförsöken följde samma plan som vår i Gammelby; vårvete, korn och havre bestående av samma sorter som vårt ekosortförsök. ProAgria hade två rutförsöksplatser en i Egentliga Finland (Mellilä) och den andra i Södra Savolax (St Michel: Juva).

Förutom rutförsöken, som följde officiell standard, anlades det också observationsskiften på några (10 platser) ekogårdar runt om i landet. Dessa demo-ekosortförsök var inte lika omfattande, bonden kunde välja alla eller något av de tre sädesslagen. Sedan kunde man välja sorter från sortlistan och sedan såddes demorutorna med bondens egna maskiner.

Rutförsöken tröskades med försökströskor och skörden analyserades på Västankvarn Försöksgård. De flesta av demoodlingarna tröskades med bondens egen tröska och ett par stycken kunde tröskas med försökströska. Också skörden från de flesta demoplatser analyserades.

ProAgria har nu sammanställt resultaten, som ni kan ta del av nedan (rapport på finska) 

Mikä viljalajike luomuun? – Tuloksia kesän 2014 ruutu- ja havaintokokeista

Rapporten innehåller sammanställning av rutförsöken från alla fyra platser 2014: Gammelby (Lovisa), Jomala (Åland), Mellilä och Juva, samt demoodlingarna som fanns på 10 platser (Esbo, Mellilä, Koria, Luumäki, Otava, Kesälahti, Punkaharju, Rääkkylä, Kontiolahti och Lapua).

Sådd av demorutor i Mellilä med bondens egna maskiner

Sådd av demorutor i Mellilä med bondens egna maskiner.
.

Vårvete i Mellilä, rutförsök 2014

Vårvete i Mellilä, rutförsök 2014
.

 

Tröskning av demorutor i Rödskog, Esbo kunde göras med NSLs försökströska

Tröskning av demorutor i Rödskog, Esbo kunde göras med NSLs försökströska

Tröskning av demorutor i Koria

Tröskning av demorutor i Koria