Informativ maskindemonstration i Strömma 11.6.2013

12 juni, 2013

EkoNu! ordnade tillsammans med Ekotjänst Lindgård och Brusaby Axxell en mångsidig maskindemonstration på Brusabys ekologiska arrendeåkrar i Strömma tisdagen den 11 juni.

Ett 30-tal jordbrukare från Åboland och Nyland samlades runt Ekotjänsts Boris Lindgård som ivrigt visade maskinerna och gav råd i mekanisk ogräsreglering. Deltagarna fick ta del av praktisk demonstration då alla maskiner förevisades i fält. På veteåkern kunde man nära följa med inställning av maskiner och körresultat efter ogräsharvning, radhackning och tistelbeskärning. EkoNu!, som nu också ska starta upp verksamhet i Åboland, bjöd på pauskaffe och projektinformation. Åbolänningar intresserade av ekologisk odling får gärna kontakata projektet för närmare information.
Till eftermiddagen anslöt sig även ett dussin jordbruksstuderanden från Yrkesinstitutet Livia till gruppen av åhörare som då fick ta del av vallbrott och praktiska råd kring skötsel av gröngödslingsvall.
De fält som användes för demonstrationerna kommer att fungera som observationsskiften under sommaren/hösten. Bilder och resultat publiceras här på vår hemsida.

SAM_2404

Boris Lindgård från Ekotjänst förevisar tistelskäraren Combcut

Boris Lindgård justerar tistelskäraren innan demonstration i vetefältet

Boris visar hur maskinen ska ställas in, olika inställningar enligt grödans och tistlarnas utvecklingsstadier är viktigt för optimalt resultat!

Ogräsharv med insådd av fånggröda

Ogräsharvning och sådd av fånggröda är denna maskins uppgift

SAM_2408

Vid ogräsharvning borde man öka utsädesmängden på de skiften som kommer att ogräsharvas och sådjupet borde vara lite djupare så att brodden sitter stadigt i jorden menar Boris.

Här förevisas radhackning

Einböck Chopstar radhacka för radhackning i bl.a. växande spannmålsgrödor

2013-06-11-0752

EkoNu! bjöd på kaffe, bulle och projektinfo i pausen

 

 

Vallbrott med KvickFinn

Vallbrott med Kvick Finn

Vallbrott med Kvick Finn

Kvick Finn rycker upp, dammar av och lämnar ”nakna” rötter att snabbt torka på ytan

Boris Lindgård visar arbetsdjup vid kultivering

Boris visar maskinens arbetsdjup

Vallbrott och skötsel av gröngödslingsvall

Vallbrott och skötsel av gröngödslingsvall stod på eftermiddagens agenda

Skötsel av gröngödslingsvall

Krossning av gröngödslingsvallen minst 2-3 gånger per sommar håller ogräsen borta

 

Imorgon är det dags för motsvarande demonstrationer i Jurva! Information hittas HÄR!