Ekotankesmedja

Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av  projekt EkoNu i samarbete med SLC och är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland.

Ekotankesmedjor har ordnats årligen från 2010, undantaget 2020 då tankesmedjan tyvärr inhiberades pga Covid-19 pandemin.
Ekotankesmedja 2021 ordnas virtuellt v. 11-12 via Microsoft Teams. Det blir ett litet annat upplägg, istället för en lång dag blir det nu en serie av kortare föreläsningar på ca 2h/dag inklusive diskussion. Mer om dagarnas program i Händelsekalendern!

Tillställningar som denna är värdefulla och ger fina möjligheter till att i större omfattning utveckla samarbete mellan produktionsinriktningar och över regiongränserna!

Ekotankesmedjan är en fin blandning av föreläsningar och workshops som behandlar aktuella ämnen.

 

Nedan hittas artiklar, inlägg och rapporter från våra tidigare ekotankesmedjor:

Bilder från tidigare ekotankesmedjor: