Vad är eko?

Vad är eko?

Ekologisk produktion är en certifierad produktion, vilket betyder att produkten och produktionsmetoderna övervakas.  I Finland sker övervakningen statligt via Livsmedelsverket. På Livsmedelsverkets webbplats (www.livsmedelsverket.fi) finns det information om vad ekologisk produktion är. Man kan certifiera växt-, djur- och även skogsproduktion. Ur lagstiftarens och övervakarens synvinkel så är allt som inte är ekologiskt certifierat konventionell odling.

Ekologisk mat produceras med naturenliga metoder utan kemiska bekämpningsmedel, utan tillsatt konstgödsel och utan GMO (=genetisk modifierad organism) grödor eller foder. Ogräs förebyggs genom varierad växtföljd, odling av bottengrödor och omsorgsfull jordbearbetning. Man satsar på en effektiv näringscirkulation, på att bygga upp och bibehålla markens humus och att vårda den biologiska mångfalden. Att ta hand om miljön gynnar både odlaren, de kommande generationerna och naturen.

Av odlingsarealen i Finland används idag över tretton procent (13,5 % 2019) för ekologisk produktion. De ekologiska gårdarna är litet större än genomsnittet. I Finland finns det drygt 5 000 ekogårdar och över 1 000 av dem har också ekologiska djur. Odlingsarealen och antalet ekologiska djur ökar fortfarande. Ekologiska livsmedel produceras, importeras och lagras av ungefär 700 företag.

Hur känner man igen ekoprodukter?

Ekomärkningen på förpackningar vittnar om att förädlaren omfattas av ekoövervakningen och att den ekologiska produkten därmed är kontrollerad. Vidare berättar märkningen också var produkten har tillverkats och var produktens råvaror har producerats.

Europalövet är ett obligatoriskt ekomärke på alla förpackade ekologiska livsmedel som framställts inom EU. I samband med Europalövet ska man alltid också uppge kodnumret för den myndighet som ansvarar för aktörens ekokontroll, samt uppgifter om produktionsland för de jord-bruksrelaterade ingredienser som ingår i produkten. Ekohänvisningar och EU:s ekologotyp Europalövet får användas vid märkningar endast om aktören hör till övervakningssystemet.

Länkar till mer info om eko på vår sida:
Vad är ekologiskt – Broschyr
Vad är eko? – Infografer som kort berättar vad eko i de olika produktgrupperna betyder.
Ekologiskt.Naturligtvis.
Känn igen ekoprodukter
Ekostatistik

VIDEOSERIE – EkoGårdar
Titta in hos några finlandssvenska ekogårdar!
Vi har med hjälp av projektet Boden Live (www.boden.fi) gjort en videoserie som vi kallar för ”EkoGårdar”; https://www.ekonu.fi/videoserie-ekogardar/. I serien besöker vi ekogårdar i Svenskfinland och hör ekoproducenterna berätta om just sin ekologiska produktion och livet på gården samt varför de valt att gå över till eko.