Ekopotatisfält i Pedersöre (Upptagning 18-22.9.)

9 oktober, 2014

Östensögård

.
Inledande knölbildning 4.7.
.

Östensögård 4.7.

.
Bild från Östensö 4.7.
.

Östensögård

Östensögård 4.7.

 

Ekologisk potatis: Observationsskifte i Pedersöre på Östensögård som är ett odlingssamarbete mellan Mats Björklund och Jonas Kackur.

Text och foto: 

Jonas Kackur

_______________________________

Utsäde: Certifierat

Sort: Matilda

Förfrukt: Gröngödslinsvall med havre, rajgräs och persisk klöver

Bearbetning: Vårplöjning

Gödsling: Nötfastgödsel 30 m3/ha

Sättning: 24.05, sättavstånd 24cm.

Observationer 04.07

Ogräsbekämpning: Räfsat 3 ggr, kupat 08.06, räfsat 11.06, kupat 04.07

Ogräs: kvickrot på nedre delen

Utveckling: Inledande knölbildning

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Andra observationstillfället 23.7.

Blomning pågår (bild 1.)

Knölbildning pågår fortfarande, ca. 10 knölar per planta i nuläget, 0-25 mm. (bild 2.)

 

Friskt bestånd  förutom på en

del av fältet (ca. 20%) som varit potatis på 2009, var det finns mycket torrfläcksjuka (Bild 3). På samma del också mycket svinmålla.

Fuktiga förhållanden, den reglerade dräneringen hålls

 tillsvidare stängd.

Odlingsåtgärder sedan senaste observation: Slutkupning den 04.07

 

230720141765[1]230720141764[1]230720141762[1]

_____________________________________________________________________________________________________________

Tredje observationstillfället 05.08. 

Fuktiga förhållanden. På potatisen syns små vita prickar som tyder på lite väl fuktiga förhållanden. Fältet fick ett par åskskurar

på drygt 40mm den 30:e och 31:a Juli. Den kontrollerade dräneringen

öppnad den 05.08 och hålls öppen resten av odlingssäsongen.

 

Avslutande blomning (bild 1.)

Knölbildning pågår fortfarande, ca. 12 knölar per planta i storleken 0-40mm. Ganska jämna i storlek. (bild 2.)

 

Mycket svinmålla har växt igenom på delen som lider av torrfläcksjuka.

Ingen bladmögel observerades.

040820141769040820141771

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Bladmögelobservation 19.08

190820141782[1]

Bladmögel observerat. Speciellt i ett par svackor där potatisen lidit av för fuktiga förhållanden.

Blastkrossning kommer att ske inom en vecka.

Potatisen mellan 35-50mm.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Femte observationstillfället (skörd) på Matilda ekopotatis i Pedersöre

Upptagning 18-22.09.

Bruttoskörd: 14300 kg/ha (lidit av väta) Dessutom verkar kaliumbrist ha varit en hämmande faktor.

Bild_2[1]Bild_1[1]

Bild 1.

< 35 m.m. 39%

35-50 m.m. 60%

> 50 m.m. 1%

Bild 2.

Av den försäljningsdugliga storleken är andelen skorviga 56%

Partiet kommer troligen till största delen att bli till utsäde för nästa år.

Gå till våra övriga observationsskiften HÄR!