Bilder från ekosortförsök och gödslingsförsök i Gammelby 24.6.

24 juni, 2014

Två månader har gått sedan sådd av ekosortförsöken. Midsommaren var sval och regnig på många håll och våra försök i Gammelby har sedan sådd nu nästan fått 200 ml regn och grödan lider nog av det. Vetet lider värst och har gulnat, vilket syns väldigt tydligt i gödslingsförsöket. Spannmålen har växt långsamt men kvickroten tycks inte tagit skada av kölden…

SPANNMÅLSFÖRSÖK, bilder 24.6.

(Klicka på bilderna för att göra dem större!)

Vetet har gulnat av för mycket regn, värst drabbad är första upprepningen.

Vetet har gulnat av för mycket regn, värst drabbad är första och sista upprepningarna.

Vetets uppkomst var också lite ojämn, antagligen hann det bildas skorpa innan alla kärnor hann gro.

Vetets uppkomst var också lite ojämn, antagligen hann det bildas skorpa innan alla kärnor hann gro.

Havren har klarat vätan och det svala vädret bättre och ser frodig ut.

Havren har klarat vätan och det svala vädret bättre och ser frodig ut.

Kornet har också klarat sig bättre än vetet.

Kornet har också klarat sig bättre än vetet.
.

Korn 24 juni, nästan två månader efter sådd.

Korn 24 juni, nästan två månader efter sådd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetefältet som vi har lagt ut gödslingsförsöket i på andra sidan Fuhrelundsvägen lider också av väta. Hela åkern skiftar i gult och växten är klen. Men positivt är att man nu ser tydliga skillnader mellan de olika gödslingsbehandlingarna!

 

GÖDSLINGSFÖRSÖK, bilder 24.6.

karta gödslingsförsök 2014

 

 

Tydliga skillnader mellan gödslingsrutorna nu nästan två månader efter sådd. Stövlarna sjunker ner i leran då man går mellan rutorna. Närmast i bild ruta 10 med hönsgödsel, 80 kg N

Tydliga skillnader mellan gödslingsrutorna nu nästan två månader efter sådd. Stövlarna sjunker ner i leran då man går mellan rutorna. Närmast i bild ruta 10 med hönsgödsel, 80 kg N

Närmast i bild nu ruta 1 med Viljo, 80kg kväve. Vi följer gödslingsförsöket med jordprover under sommaren.

Närmast i bild nu ruta 1 med Viljo, 80kg kväve. Vi följer gödslingsförsöket med jordprover under sommaren.
.
.

På bilden från vänster till höger ruta 2,3 och 4, med höns 40 kgN, höns 80 kgN respektive viljo 80 kgN. Viljon ser i detta skede ut att ha tagits upp av växten bättre än hönsgödseln.

På bilden från vänster till höger ruta 2,3 och 4, med höns 40 kgN, höns 80 kgN respektive viljo 80 kgN. Viljon ser i detta skede ut att ha tagits upp av växten bättre än hönsgödseln.

Rutan i mitten är 0 ruta och har alltså inte fått någon tilläggsgödsling. På bilden från vänster till höger ruta 4,5 och 6, med viljo 80 kgN, 0 kgN respektive viljo 40 kgN.

Rutan i mitten är 0 ruta och har alltså inte fått någon tilläggsgödsling. På bilden från vänster till höger ruta 4,5 och 6, med viljo 80 kgN, 0 kgN respektive viljo 40 kgN.
.

 

Som sagt, hela åkern skiftar i gult av den rikliga regnmängden.

Som sagt, hela åkern skiftar i gult av den rikliga regnmängden.

Provtagaren och fotografen var nära att få gå hem efter att lite obetänksamt vänt in bilnosen på åkern för att svänga...

Provtagaren och fotografen var nära att få gå hem efter att lite obetänksamt vänt in bilnosen på åkern för att svänga…