Demorutor med vallfröblandningar i Österbotten

26 juni, 2014

Jan-Olof Johnsson, ProAgria Lantbrukssällskapet i Österbotten:

Nytt för i år då det gäller s.k. demoodlingar är ”försök” med vallrutor insådda med olika vallfröblandningar.

Nära Sursikskolorna i Pedersöre har tio demorutor med lika många olika fröblandningar anlagts på en ekologiskt odlad åker. Insådden skedde den 28 maj i renbestånd, förutom en ruta där en mindre mängd korn såtts tillsammans med vallfrö för s.k. bottengröda och en ruta med insådd i rajgräs. I en av de andra rutorna har anlagts en ren gräsvall, i övriga rutor blandvallar.

Trots vissa svårigheter att få en bra såbädd har vallfröet grott bra och nu syns en ganska jämn uppkomst av vallplantor.

Eftersom vallväxterna växer relativt långsamt under anläggningsåret, är en jämförelse av demorutorna relevant först nästa sommar. Dock räknar vi med att kunna se vissa resultat redan om ett par månader, närmast tack vare insådd utan insåningsgröda. Vi kommer därför tillsammans med EkoNu! att försöka ordna guidat besök på demorutorna under sensommaren, enligt preliminära planer i v. 33, eventuellt senare beroende på hur vallen utvecklas.

När demorutorna kommit ordentligt igång lägger vi ut i ord och bild på lantbrukssällskapets hemsidor (samt här på www.ekonu.fi/) hur de ser ut. Samma typ av vallrutor har anlagts på konventionellt odlad mark i Jakobstad och Övermark. Arbete sker i projektet Klimatsmart odlings regi, samarbete med projekt EkoNu!.