Observationsskifte, slåtterintensitet i Lindkoski 2015

18 april, 2016

Sommaren 2015 följde vi ett vall-skifte i Lindkoski där vi observerade slåtterintensitetens betydelse för kvävefixering. Skiftet delades i 4 rutor, som sedan slogs (krossades ner) 1-4 ggr under sommaren. Jordprover togs senare på skiftet, dessa analyserades på lösligt kväve.

Vallen var en förstaårsvall med fröblandningen 4 kg rödklöver; 1 kg alsikeklöver; 1 kg vitklöver; 8 kg timotej och 4 kg rörsvingel/ha (tillsammans 18 kg/ha).

Mer info och resultat från jordproverna i presentationen här: Slåtterförsök Lindkoski 2015

Slåtter