Observationsskiften i Österbotten, bilder tagna 26.6 och 26.7 från Kengos skiften

29 juli, 2013

Bilderna är tagna 26.6. och 26.7. 2013 och alla från Kengos skiften i Nykarleby.

Foto: Ulrika Wikman, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

(KLICKA på bilderna för att få dom större!)

Foto 1: Demo-odlingen vid Peter Kengo i Pensala, Nykarleby såddes 6 juni med gårdens eget utsäde. Skörden skall tas som helsädesensilage. Två olika blandningar prövas.

Foto 1:
Demo-odlingen vid Peter Kengo i Pensala, Nykarleby såddes 6 juni med gårdens eget utsäde. Skörden skall tas som helsädesensilage. Två olika blandningar prövas.

Foto 2: Blandningarna är spannmålsdominerande med lika mycket av korn, havre och vete och lite ärt med. Totalt såddes 200kg/ha. Förfrukten på skiftet är klövervall och gödslats med nötkompost innan sådd.

Foto 2:
Blandningarna är spannmålsdominerande med lika mycket av korn, havre och vete och lite ärt med. Totalt såddes 200kg/ha. Förfrukten på skiftet är klövervall och gödslats med nötkompost innan sådd.

Foto 3: En månad senare 26.7: beståndet är i ax. Sorterna är Fia-havre, Olavi-korn, Annina-vete och Rokka-ärt.

Foto 3:
En månad senare 26.7: beståndet är i ax. Sorterna är Fia-havre, Olavi-korn, Annina-vete och Rokka-ärt.

Foto 4: Beståndet är rätt kortväxt och kan ha lidit av torka i sommar. Jordarten på skiftet är grovmo och 5 i pH.

Foto 4:
Beståndet är rätt kortväxt och kan ha lidit av torka i sommar. Jordarten på skiftet är grovmo och 5 i pH.