Presentation av ekogödslingsförsöket i Gammelby 2014

5 december, 2014

Ekogödsel

Här följer en presentation av årets ekogödslingsförsök i Gammelby.

•Vi använde två olika gödselmedel, och två olika nivåer.

•Syftet var att ta redan på om man med tilläggsgödsel kan få bättre kvalité och högre skörd som motsvarar utgifterna för tilläggsgödslingen.

•Samtidigt följde vi det lösliga markkvävet i de olika gödslingsrutorna samt tog extra markkartering under sommaren.

Vi hoppas på att kunna fortsätta samma försök nästa år, eftersom årets försök påverkades av svaga växtförhållanden.

Analysekogödsel

Bekanta er med årets resultat här:

Gödslingsförsök i Gammelby 2014