Sådd av ekosortförsöken i Gammelby 28.4.

13 maj, 2014

Såkarta ekosortförsök 2014

Såkarta ekosortförsök 2014

Vårbruket kom igång ovanligt tidigt på många platser i landet. Vi sådde också våra ekosortförsök i Gammelby ett par veckor tidigare än ifjol, den 28.4.

 

Skiftets bakgrund: Första år spannmål efter gröngödslingsvall.

Nytt för i år är att vi följer försöksskiftets lösliga kväve i marken under växtperioden. Första jordprovet togs vid sådd och nya tas en gång/månad fram till mognad. Detta eftersom det under Ekotankesmedjan efterfrågades tydligare bakgrundsuppgifter på försöksskiftet. Det diskuterades även frågor som hur länge kväve hålls i marken efter en gröngödslingsvall, hur mycket kväve den avger, hur fort urlakas kvävet osv. I år följer vi markkvävet på försöksplatserna för att börja försöka få svar på någon av dessa frågor.

Nedan bilder från sådden och såkarta där man kan se vilka sorter som ingår i årets försök.

Samtidigt anlade vi också ett litet gödslingsförsök, mer om det längre ner…

 

Fröpåsarna radade i ordning enligt kartan, nu är det bara att köra igång!

Fröpåsarna radade i ordning enligt kartan, nu är det bara att köra igång!

Varje sort kommer i fyra upprepningar, varje block skiljs med ett mellanrum. Traktorn är nu på väg in i mellanrummet som märkts ut med käppar och spår så att den som sitter på maskinen vet när det är dags att släppa ner nästa omgång i röret.

Varje sort kommer i fyra upprepningar, varje block skiljs med ett mellanrum. Traktorn är nu på väg in i mellanrummet som märkts ut med käppar och spår så att den som sitter på maskinen vet när det är dags att släppa ner nästa omgång i röret.

Försökssåmaskinen och personal kommer från Nylands Svenska Lantbrukssällskap.

Försökssåmaskinen och personal kommer från Nylands Svenska Lantbrukssällskap.

Solig sådd i Gammelby i år! Här lägger Bodil nästa fröpåse i tratten, sedan släpper man ner innehållet med en spaktryckning vid rätt tillfälle.

Solig sådd i Gammelby i år! Här lägger Bodil nästa fröpåse i tratten, sedan släpper man ner innehållet med en spaktryckning vid rätt tillfälle.

Efter att vi är klara med alla rutor kompletteringssår Torbjörn havre i gångarna mellan blocken.

Efter att vi är klara med alla rutor kompletteringssår Torbjörn havre i gångarna mellan blocken.
.

Nu är fältet klart, nu är det bara att vänta på att något ska börja hända!

Nu är fältet klart, nu är det bara att vänta på att något ska börja hända!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MER INFO OM EKOSORTFÖRSÖKEN HÄR!

 

 

 

 

 

 

 

 

På ett annat fält anlade vi ett litet gödslingsförsök/observationsskifte i Torbjörns vetefält. På detta skifte odlades ifjol havre och före det var det gröngödslingsvall, alltså nu andra året spannmål. Vi använde två olika gödselmedel, och två olika nivåer (bild nedan). Vi ska ta redan på om man med tilläggsgödsel kan få bättre kvalité och högre skörd som motsvarar utgifterna för tilläggsgödslingen.

Samtidigt följer vi markkvävet under sommaren. Både på det ickegödslade fältet och i provrutorna.

Karta gödslingsförsök 2014

Karta gödslingsförsök 2014

 

 

 

 

Gödsel till odservationsskiftet: Viljo (benmjöl NPK 8-5-2) och Fertiplus (pelleterad hönsgödsel NPK 4-3-3)

Gödsel till odservationsskiftet: Viljo (benmjöl NPK 8-5-2) och Fertiplus (pelleterad hönsgödsel NPK 4-3-3)

Rutorna mättes ut för hand, 5*2 meter och två upprepningar av varje.

Rutorna mättes ut för hand, 5*2 meter och två upprepnin