Avgränsning av sortförsöksrutorna, sjukdomsobservationer och bladgödsling av gödslingsförsöket 14-16.7.

15 augusti, 2017

Avgränsning av sortförsöksrutorna, sjukdomsobservationer och bladgödsling av gödslingsförsöket 14-16.7.

Avgränsning av ekosortförsöket 14.7.

Före avgränsningen är rutorna 10 meter långa, efteråt är en ruta 8 meter lång. I gångarna mellan rutorna växter fortfarande Stefans havre.

Riktigt snyggt blir det alltid då man fått detta gjort, John Deere klipparen har igen gjort ett bra jobb.

Bilder från avgränsningen:

WP_20170714_15_05_03_Pro WP_20170714_15_28_11_Pro

WP_20170714_15_30_33_Pro WP_20170714_15_31_12_Pro

WP_20170714_15_34_08_Pro WP_20170714_15_37_20_Pro

WP_20170714_15_37_23_Pro

 

Första sjukdomsobservationen 15.7.

Vanligen görs 3 st sjukdomsobservationer i fältet per säsong, om vi bara hinner med. Vi observerar de vanligaste bladfläcksjukdomarna, rost och eventuella andra avvikelser. Årets första observation gjordes 15.6. Havre var som vanligt ännu mycket frisk, endast lite bladfläcksjuka och något enstaka sotax observerades. Veterutorna var ännu rätt friska men både början till bladfläcksjuka och/eller brunfläcksjuka fanns nog i alla rutor, mer eller mindre. I kornet hittades redan rutor som var ganska mycket angripna, stora skillnader mellan sorterna i detta skede.

Nedan lite bilder:

Stora variationer mellan kornsorterna, sorter som ännu inte hade några stora angrepp av kornets bladfläcksjuka var t.ex. Arild, Kaarle, Alvari, Trekker, Justus och sorter med mer bladfläckar var t.ex. Harbinger, Tipple, Salome, Barke. Ensamma sotax hittades i Arild och Alvari. I Havren hittades sotax i Avetron.

WP_20170714_08_00_29_Pro WP_20170714_08_02_16_Pro

.
WP_20170714_08_00_22_Pro WP_20170714_08_13_01_Pro

Även i vetet fanns variationer mellan sorterna, Tritop hörde till de minst sjuka medan Anniina, Qvarna och Krabat hittas i andra ändan. Dessutom fanns ett lustigt fenomen i speciellt Anniina men också i Leidi. Deras blad var helt ”gulprickiga”. Svårt dock att säga vad det beror på, där finns också bladfläckar men någon annan reaktion var det nog ändå som orsakat så mycket fläckar i tidigt skede tror vi.

WP_20170715_11_40_19_Pro WP_20170714_08_30_49_Pro

WP_20170715_11_50_29_Pro WP_20170715_11_51_08_Pro

WP_20170715_13_31_42_Pro WP_20170715_13_32_24_Pro
Här Anniinas och Leidis gulprickiga blad:

WP_20170714_08_35_09_Pro WP_20170714_08_35_15_Pro

Bland demorutorna hade nu linet börjat blomma vitt, så som Abacus ska blomma. Emmern är ännu speciell i sitt täta växtsätt och naketkornet från Malmgård hade lagt sig. Malmgårds nakenkorn var om än stråsvagare än Jorma-nakenkornet från Mustiala ändå friskare. Mer bladfläcksjuka hittades i detta skede i Jorma.

WP_20170715_11_59_14_Pro WP_20170715_11_59_23_Pro

.
WP_20170715_13_32_19_Pro WP_20170715_13_32_57_Pro

 

Gödsling av gödslingsförsökets led 1, 7 och 8 med fertiplus vätska 20l/ha 16.7.

———————————————–

Karta gödslingsförsök 2017

WP_20170716_20_00_20_Rich WP_20170716_20_00_44_Rich

WP_20170716_20_00_48_Rich WP_20170716_20_01_00_Rich