Känn igen ekoprodukter

Hur känner man igen ekoprodukter?

Ekomärkningen på förpackningar vittnar om att förädlaren omfattas av ekoövervakningen och att den ekologiska produkten därmed är kontrollerad. Vidare berättar märkningen också var produkten har tillverkats och var produktens råvaror har producerats.

Ekologisk märkning

De obligatoriska märkningarna på ekoprodukter upplyser konsumenterna om att företagaren har producerat eller framställt produkten enligt produktionsbestämmelserna och att företagarens verksamhet är övervakad. På så sätt kan ekoprodukterna spåras i produktionen, framställningen och distributionen.

 

eu_organic_logo_colour_rgbEuropalövet är ett obligatoriskt ekomärke på alla förpackade ekologiska livsmedel som framställts inom EU. I samband med Europalövet ska man alltid också uppge kodnumret för den myndighet som ansvarar för aktörens ekokontroll, samt uppgifter om produktionsland för de jordbruksrelaterade ingredienser som ingår i produkten.

När en ekologisk förädlad produkt kontrolleras av Livsmedelsverket är beteckningen FI-EKO-201. För kontrollen av ekologiskt jordbruk svarar NTM-centralerna, och deras centralspecifika beteckning är FI-EKO-101…115. Denna beteckning kan man se t.ex. på en mjölpåse som ett gårdsbruk producerat.

Ekohänvisningar och EU:s ekologotyp Europalövet får användas vid märkningar endast om aktören hör till övervakningssystemet. Man kan söka information om företag som hör till ekoövervakningen på söktjänsten för ekointyg på Livsmedelsverkets webbsidor.

 

 

Såhär kan det se ut på förpackningarna:

(exempel från tomater, ägg, mjöl, mjölk, kaffe & choklad…)

WP_20160817_14_52_09_Rich ägg mjöl mjölk2

WP_20160817_14_55_48_Rich choklad

___________________________________________________________________________________

aurinko_pieniMärket Luomu – kontrollerad ekoproduktion – dvs. solmärket är Finlands eget nationella ekomärke som ägs av jord- och skogsbruksministeriet. Produkten ska uppfylla kraven i EU:s ekoförordning, men det är inte ett märke för enbart inhemska råvaror eller inhemsk produktion. Evira beviljar rätten att använda märket.

 

 

 

leppävaaramNyckelpigemärket är ett ekomärke för finländska ekoprodukter. Märket beviljas och administreras av Luomuliitto (Förbundet för ekologisk produktion). På märket kan man också ange var produkten har producerats.

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Ekologiskt, miljövänligt, närproducerat? Ibland kan begreppen vara förvirrande.

Läs hela artikeln på Svenska Yle’s hemsida här: Ekologiskt, miljövänligt, närproducerat? Vi reder ut begreppen!

Den 21.8. publicerade Svenska Yle en bra sammanställning med betydelsen av just dessa begrepp. Artikeln är skriven av  Jasmine Nedergård för Yle Österbotten och hon har intervjuat ekolammköttsproducenten Anders Norrback.

Ekologisk produktion är en certifierad produktion, vilket betyder att produkten och produktionsmetoderna övervakas.  I Finland sker övervakningen statligt via Livsmedelsverket. På Livsmedelsverkets webbplats finns det information om vad ekologisk produktion är. Man kan certifiera växtproduktion, djurproduktion och även skogsprodukter som bär och svamp. Ur lagstiftarens och övervakarens synvinkel så är allt som inte är ekologiskt certifierat konventionell odling. Definition av närproducerat saknas. Det är enligt Norrback svårt att klassa vad som är närproducerat eftersom avstånd är relativa, vilket enligt honom betyder att konsumenten själv får bestämma vad hen anser vara närproducerat. Norrback har en egen definition av närproducerat där det inte är det geografiska som är det viktiga, utan att konsument och producent har direkt kontakt med varandra.