Category Archives: Observationer

 • 12december

  Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019

  Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekologiska försök i Lovisa 2019 Ekofältet tröskades 10.9. Förutom ekosortförsöket med 13 vårvete-, 13 korn- och 12 havresorter fanns på försöksskiftet även ett demo-försök med bland annat gamla lantsorter, spelt och naket korn, samt ett odlingstekniskt försök (nytt för 2019) och ett svampgödslingsdemo. Läs resultaten från alla försöken i presentationen […]

  mer info...

 • 4juli

  Odlingstekniska ekorutor 2019


  Posted in Observationer

  Odlingstekniska ekorutor 2019 Nytt för i år är våra så kallade odlingstekniska ekorutor, där vi bland annat kommer testa olika jordförbättringsmedel och regenerativa metoder mm. Samtidigt som ekosortförsöket såddes i Lovisa sådde vi dubbletter av två vårvete, två havre och två kornsorter. Dessa 6 rutor x 4 upprepningar har vi tänkt göra någon odlingsteknisk åtgärd […]

  mer info...

 • 14juni

  Observationsrutor 2019


  Posted in Observationer

  Observationsrutor 2019 I år har vi inget observationsförsök med ekologisk gödsel på ekofältet. Men däremot har det satts ut ett litet test med pelleterad ”svampgödsel”, ett preparat som det tipsades om under en kurs i regenerativa odlingsmetoder. Pelletsen innehåller olika former av svampsporer/mikroorganismer och melass som ska gynna mikrolivet i marken och hjälpa plantorna att […]

  mer info...

 • 26mars

  Observationsskifte i Rimal, Korsholm 2017-2018


  Posted in Observationer

  Under åren 2017-2018 följde vi med ett observationsskifte hos Håkan Back i Rimal, Korsholm. Observationerna gjordes av Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet. Syftet var att observera skiftet och se hur de valda odlingsåtgärderna påverkade tistelförekomsten. År 2015 var skiftet fullt av tistel med rätt stora plantor. Odlaren har använt sig av olika typer av mekanisk bearbetning […]

  mer info...

 • 11mars

  Resultat från ekogödslingsdemo 2018


  Posted in Observationer

  Resultat från ekogödslingsdemo 2018 Sommaren 2018 hade vi igen ett litet eko-gödslingsdemo i anslutning till ekosortförsöken i Lovisa. Gödslingsdemo var utsatt i vårvete Quarna. Försöket bestod av 9 olika led, med tre st olika gödselmedel och några olika gödslingsnivåer och tidpunkter: Led 1 Fertiplus 80 kg N/ha Led 2 Ekoväxt Plus 80 kg N/ha Led […]

  mer info...

 • 13juli

  Bilder och kvävemätningar från ekosort- och gödslingsförsöket 5.7.18

  Bilder och kvävemätningar från ekosort- och gödslingsförsöket 5.7.18 Sedan senaste kvävemätning 28.6. och nästa mätning en vecka senare (5.7.) har försöksfältet fått ca 25 mm regn. Grödorna är på gränsen till att börja gå i ax, och det betyder att vi avslutar kvävemätningarna för denna säsong. Nedan ser ni en tabell med sortförsökets kvävevärden sommaren […]

  mer info...

 • 3juli

  Kvävemätningar i ekogödslingsförsöket 14.6. och 28.6.2018


  Posted in Observationer

  Kvävemätningar i ekogödslingsförsöket 14.6. och 28.6.2018 Nytt för i år är att vi istället för att ta regelbundna jordprover som vi sedan analyserat på lösligt kväve nu istället gör mätningar med en handburen N-sensor som ger svar på hur mycket kväve växterna tagit upp vid mätningstillfället. I år var inte bästa året att börja med […]

  mer info...

 • 31maj

  Eko-gödslingsdemo 2018


  Posted in Observationer

  Eko-gödslingsdemo 2018 På ekosortförsöksfältet har vi igen satt ut ett eko-gödslingsdemo i Stefans vårvete enligt följande karta/försöksplan: . Rutorna gödslades (med Ekoväxt och myllades för hand efter sådd. Försöket gödslades 22.5. (såddes 17.5.) och ännu till dags datum har tyvärr endast 1 mm regn kommit på försöksfältet efter gödslingen. Gödseln har vi fått via Kaskärr Grönsaker […]

  mer info...

 • 17mars

  Analysresultat från demoförsöket med lantveten, spelt och naket korn 2017


  Posted in Observationer

  Analysresultat från demoförsöket med lantveten, spelt och naket korn 2017 I 2017-års demorutor ingick lantveten, spelt, emmer, naket korn, bovete och lin. De två sistnämnda tröskades inte. I tabellen ser ni analysresultaten från demoförsöket. Spelten och emmern har vi inte kunnat ta falltal och tusenkornvikt på eftersom vi inte på Västankvarn har någon möjlighet till […]

  mer info...

 • 15mars

  Resultat från ekogödslingsdemo 2017


  Posted in Observationer

  Resultat från ekogödslingsdemo 2017 Sommaren 2017 hade vi igen ett litet eko-gödslingsdemo i anslutning till ekosortförsöken i Lovisa i vårvete Quarna. Försöket bestod av 8 olika led, med tre st olika gödselmedel och några olika gödslingsnivåer och tidpunkter: Led 1 Fertiplus 40kgN + bladgödsel Fertiplus vätska 20l/ha i axgång Led 2 Fertiplus 40kgN Led 3 […]

  mer info...