• 20mars

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk: Ekologiska sortförsök 2019 ”Sortvalet är speciellt viktigt inom ekologisk odling, det är många variabler som påverkar valet av sort. Avkastningen är alltid viktig, men sjukdomsresistens, kvalitet och förmåga att konkurrera med ogräs är andra betydande faktorer att beakta.” Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/nsl-och-projekt-ekonu-ekologiska-sortfoersoek-2019

  mer info...
 • 18mars

  Vad är eko…?

  Vad är eko…? – InfograferProLuomu har gjort en serie infografer som Projekt EkoNu 3.0 har översatt. Infograferna berättar kort vad eko i de olika produktgrupperna betyder. Totalt finns 8 st infografer och följande produktgrupper tas upp i serien riktad till konsumenter: ekomat, ekospannmål, ekogrönsaker, ekojordgubbar, ekokött, ekoägg, ekomjölk och ekologiska naturprodukter. I samband med lanseringen […]

  mer info...
 • 4mars

  Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki

  Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki Via ett samarbetsprojekt mellan Luomuliitto och ProAgria Oulu ordnades ”Pohjoisen Luomupäivät” i Kalajoki i slutet av februari. Ett intressant och välbesökt mötesforum. Under första dagen ingick bland annat; – presentation av ekospannmålssortförsök utförda av Timo Lötjönen från Luke i Ruukki. Annika Michelsson HAMK berättade om ursprungssorternas möjligheter. Mika Malin […]

  mer info...
 • 27februari

  Hälsningar från LaFermeAuxPetitsOignons -en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant

  Hälsningar från LaFermeAuxPetitsOignons -en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant.Ekologisk grönsaksgård levererar från endast 4 hektar grönsaker till 1500 familjer i veckan under odlingssäsongen.Thomas Snellman skriver följande från sitt besök i Kanada ifjol: På försommaren fick jag inbjudan att prata på Capé Expo Bio lantbruksutställning i Quebec, Kanada. Tidpunkten var nu i början av september och […]

  mer info...
 • 27januari

  Loviisan vuoden 2019 luomulajikekokeiden esittely

  Tämän vuoden lajikekokeet sisälsivät kaikkiaan 13 ohralajiketta, 12 kauralajiketta ja 13 kevätvehnälajiketta. Koelohkolla tehtiin myös demokokeita mm. vanhoilla maatiaislajikkeilla, speltillä ja kuorettomalla ohralla, sekä viljelytekninen koe (uutuus v.2019) ja sienilannoitedemo.

  mer info...
 • 12december

  Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019

  Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekologiska försök i Lovisa 2019 Ekofältet tröskades 10.9. Förutom ekosortförsöket med 13 vårvete-, 13 korn- och 12 havresorter fanns på försöksskiftet även ett demo-försök med bland annat gamla lantsorter, spelt och naket korn, samt ett odlingstekniskt försök (nytt för 2019) och ett svampgödslingsdemo. Läs resultaten från alla försöken i presentationen […]

  mer info...
 • 25november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk: Målen: Ökat samarbete och förbättrad konkurrenskraft för ekomjölksektorn Ett treårigt projekt för ekomjölkgårdar i Österbotten och Södra Österbotten startade i augusti. Syftet med det interregionala ProAgria-utvecklingsprojektet är att allmänt förstärka de ekologiska mjölkgårdarna i Österbotten och Södra Österbotten genom att förbättra samarbetet och kontakterna producenterna emellan. Läs […]

  mer info...
 • 18november

  Förhandsresultat från EkoNu ’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019

  Förhandsresultat från EkoNu ’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019 Den fullständiga rapporten över årets ekoförsök är inte ännu klar. Analyserna är dock gjorda och i väntan på rapporten presenteras nedan siffrorna i tabellform för årets vårvete, havre och kornförsök. VÅRVETE Medelskörden för vårvete var 3 146 kg/ha, högst medelskörd hade Leidi (3 752 kg/ha) […]

  mer info...
 • 6november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik:”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader” – Planen är att fortsätta introducera ny teknik för bearbetning av fånggrödor i Finland, säger Boris Lindgård på BT Agro. Läs hela artikeln här: ”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader”

  mer info...
 • 18september

  Agroforestry – Skogsjordbruk, ett seminarium med Stephen Briggs, UK

  Agroforestry – Skogsjordbruk  Ett seminarium som behandlade Agroforestry, skogsjordbruk på svenska, ordandes den 12 september på Yrkesinstitut Livia i Tuorla under namnet Agrometsätalousseinaari. Detta var en fortsättning på seminariet Peltometsäviljelyseminaari I som arrangerades i juni på Qvidja. Huvudföreläsaren, Stephen Briggs, kommer från England där han sedan 2009 bedrivit ”skogsjordbruk” med äppelträd på en del av […]

  mer info...