• 19juni

  Resultat från kväve-mätningar i observationsförsöket i ÖB, 11 och 19.6.21

  Resultat från kväve-mätningar i observationsförsöket i ÖB 11 och 19.6.21– Här presenteras resultat från de mätningar som gjorts med N-sensor i ekohavren i Österbotten senaste veckorna. Nu har två mätningar gjorts, och en liten skillnad syns i kväveupptag mellan noll-rutan och det övriga fältet som fått biogas rötrest från Jeppo biogas 25m3/ha innan sådd. Första […]

  mer info...
 • 16juni

  Ekofältet i Ingå 8.6.21

  – Några bilder från ekofältet i Ingå från den 8.6. På Västankvarn försöksgård har vi i sommar en praktikant som kommer att följa ekoförsöken lite noggrant. Sami är vuxenstuderande från Mustiala och själv ekoproducent, han har valt att göra sitt slutarbete om ekoförsöken vilket vi är mycket glada för! På bilderna görs en första mätning […]

  mer info...
 • 14juni

  Ekologiska försök i Lovisa, sådd 6.6.21

  Ekologiska försök i Lovisa, sådd 6.6.21– Våra ekoförsök i Lovisa fortsätter som tidigare hos ekoodlare Stefan Widlund i Påvalsby. Vårens sådd blev rekordsen pga ostadigt(regnigt) väder hela maj månad. I Lovisa följer vi samma upplägg som tidigare, med sortförsök i havre, vårvete och korn samt demoförsök med gamla lantsorter. Det odlingstekniska försöket fortsätter i vårvete, […]

  mer info...
 • 1juni

  Ekologiska demonstrationsodlingar i Österbotten 2021

  Ekologiska demonstrationsodlingar i Österbotten 2021 – I år finns i Bertby, Vörå ett observationsförsök med två observationsrutor i ekohavre, en ogödslad ruta (0-ruta) och en ruta(resten av fältet) som gödslats med rötrestssvämmet ”Jeppo Växtkraft” från Jeppo Biogas Ab (25m3/ha). Försöksvärd är ekoproducent och familjeföretaget Grannas Lantbruk Ab. Observationsförsöket utförs i samarbete med ProAgria Österbottens Svenska […]

  mer info...
 • 25maj

  Ekologiska försök i Ingå, sådd 14.5.21

  Ekologiska försök i Ingå, sådd 14.5.21– I sommar har vi utvidgat våra ekologiska sortförsök till Täkter, Ingå!Som försöksvärd fungerar ekoproducent Christian Nyholm och på fältet har vi sått sortförsök med havre och vårvete, där vi i vårvetet dessutom testar ekogödsel. Två av fyra vete-upprepningar gödslades med Ekoväxt 8-3-5-3, 750 kg/ha (60 kg kväve/ha) vid sådd. […]

  mer info...
 • 20maj

  Material från vårens ekostödinfo på svenska

  Info om ekostöd 2021 Den svenskspråkiga utbildningen om ekostöd förverkligades på distans via Teams tisdagen den 30.3. 2021 Arrangör var Menestyvä maatilayritys -projektet, MTK-Varsinais-Suomi tillsammans med SLC-Åboland, NSL och landsbygdsförvaltningen Program (materialet hittas genom att klicka på rubrikerna) 13.00 Öppning – Helena Fabritius, SLC Åboland 13.15 Ersättning för ekologisk produktion och förbindelsevillkor – Esme Manns, […]

  mer info...
 • 30april

  Rapport från det österbottniska gödselförsöket i ekohavre 2020

  Rapport från det österbottniska gödselförsöket i ekohavre med organiska gödselmedel 2020 Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet, har sammanställt en rapport från ekogödslingsförsöket i havre sommaren 2020 i Österbotten. Försöket var ett samarbete mellan Projekt EkoNu 3.0, ProAgria Lantbrukssällskapet, Ecolan Oy och Novarbo Oy. Den långsiktiga målsättningen med försöken är att höja havre- och kornskördarna i eko. […]

  mer info...
 • 23april

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 16/2021, TEMA Vall: Valldagar i Kronoby planeras strax innan midsommar

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 16/2021, TEMA Vall: Valldagar i Kronoby planeras strax innan midsommar Ekojordbrukaren Jan-Peter Brunell siktar på att kunna presentera resultat av sina nordösterbottniska vallodlingsförsök i samband med några valldagar vid hans anläggning i Kronoby 22-23 juni. – Målet med de här vallodlingsförsöken är att hitta vettiga kombinationer och kvalitativa och näringsrika […]

  mer info...
 • 26mars

  Ekotankesmedja 2021, föreläsningsmaterial och videoinspelningar

  Ekotankesmedja 2021, föreläsningsmaterial och videoinspelningar Ekotankesmedja 2021, dag 1/3 måndag 15.3. – Ekospannmålsmarknaden, nya ekoförordningen och stödpolitik Dagens föreläsare var Anna Schulman, överinspektör Jord- och skogsbruksministeriet, Rikard Korkman, ombudsman SLC och Susann Rännäri, verksamhetsledare Luomuliitto.Dagens moderator var Bjarne Westerlund, Verksamhetsledare, SLC NylandGå till videoinspelningen här: Ekotankesmedja 2021, dag 1/3 Program och föreläsningsmaterial: Välkomsthälsning och öppning […]

  mer info...
 • 19mars

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 11/2021, TEMA Vårbruk: NSL:s och Projekt EkoNu 3.0:s ekologiska sortförsök 2020

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 11/2021, TEMA Vårbruk: NSL:s och Projekt EkoNu 3.0:s ekologiska sortförsök 2020 Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) började i samarbete med Projekt EkoNu ekologiska sortförsöken i havre, korn och vårvete redan sommaren 2012. Sedan dess har samarbetet fortgått och 2020 såddes ekoförsök för nionde året i rad. Läs artikeln här: www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/nsls-och-projekt-ekonu-3-0s-ekologiska-sortfoersoek-2020

  mer info...