Gröngödslingsförsök i Gammelby 2012-2013

9 september, 2013

GgFörsökGammelbySlåtterintensitet2013

KLICKA på kartan för att få den större!

Gröngödslingsförsöket i Gammelby anlades under skyddskorn våren 2012.

Gröngödslingsförsöket har tre olika vallfröblandningar; lusern, klöver, klöver-gräs, som slås enligt plan 0-3 gånger/sommar. Syftet med gröngödslingsförsöket  var att ta reda på om slåtterintensiteten har någon betydelse för baljväxternas kvävefixering till marken.

I sommar har försöket slagits enligt planen, datumen är :
1 gång 6.6. ; 2 gånger 6.6. och 2.7. ; 3 gånger 6.6., 2.7. och 11.8.

Tidigare uppgifter om gröngödslingsförsöket tillsammans med bilder hittas här: Observationsskiften/

 

 

Bilder 1.7.2013

Här ser man försöket snett från sidan, lusernen är närmast i bild mot höger klöver och sist klövergräs i utkanten av bilden. Första slåttern är gjord 6.6. och då lämnades området närmast hitåt orört. Man ser att baldersbrån blommar vit där ingen slåtter ännu gjorts.

Här ser man försöket snett från sidan, lusernen är närmast i bild, vidare mot höger klöver och sist klövergräs i utkanten av bilden. Första slåttern är gjord 6.6. och då lämnades området närmast hitåt orört. Man ser att baldersbrån blommar vit där ingen slåtter ännu gjorts.
.

Lusern 1.7. Närmast oss trivs baldersbrån bra, det syns tydligt var man slagit av gräset en gång redan och vad som ännu är orört. Eftersom lusernen nästan utvintrade helt har ogräsen lätt att ta plats i denna ruta.

Lusern 1.7. Närmast oss trivs baldersbrån bra, det syns tydligt var man slagit av gräset en gång redan och vad som ännu är orört. Eftersom lusernen nästan utvintrade helt har ogräsen lätt att ta plats i denna ruta.
.
.

Klöver 1.7. Samma som på bilden innan är klövern orörd närmast i bild.

Klöver 1.7. Samma som på bilden innan är klövern orörd närmast i bild.

Klöver-gräsblandningen 1.7. Samma blandning som använts i denna ruta har även såtts på resten av fältet.

Klöver-gräsblandningen 1.7. Samma blandning som använts i denna ruta har även såtts på resten av fältet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

Bilder från gröngödslingsförsöket under odlarträffen 13.8.

Närmast deltagarna har man sått ett par drag med lusern i riktning mot mig, parallellt med det sedan ett par drag med endast klöver och längst till vänster en klöver-gräs blandning

Närmast deltagarna har man sått ett par drag med lusern i riktning mot mig, parallellt med det sedan ett par drag med endast klöver och längst till vänster en klöver-gräs blandning.
.

Syftet med gröngödslings/slåtterförsöket är att ta reda på om baljväxterna binder mer kväve till marken vid fler avslagningar.

Syftet med gröngödslings/slåtterförsöket är att ta reda på om baljväxterna binder mer kväve till marken vid fler avslagningar.
.
.

Närmast i bild har vallen slagits 2 ggr, framför deltagarna en gång och allra längst bort i ”försöksrutan” inte alls.

Närmast i bild har vallen slagits 2 ggr, framför deltagarna en gång och allra längst bort i ”försöksrutan” inte alls.

Från höger till vänster ser man slåtter intensiteten så att längst till höger ingen slåtter och nu i bild längst till vänster 3 ggr, precis som det övriga skiftet utanför ”försöksrutan”. Närmast horisontellt är lusernen, sedan klövern och sist klöver-gräsblandningen som också är sått på resten av skiftet.

Från höger till vänster ser man slåtter intensiteten så att längst till höger ingen slåtter och nu i bild längst till vänster 3 ggr, precis som det övriga skiftet utanför ”försöksrutan”. Närmast horisontellt är lusernen, sedan klövern och sist klöver-gräsblandningen som också är sått på resten av skiftet.

 I höst ska ännu jordprover tas från alla de olika ”rutorna” och efter det plöjs skiftet upp.
Ett nytt likadant försök har redan i våras anlagts under skyddssäd på grannåkern. Nästa år fortsätter samma observationer på det skiftet.