Ekosortförsök

 

 

Odlarträff2012-08-15-1238Projekt EkoNu! har tillsammans med Nylands Svenska Lantbrukssällskap startat upp ekologiska sortförsök med vårvete, korn och havre. Sortförsöken var belägna i Gammelby, Lovisa åren 2012-2014 på Ekorådgivare Torbjörn Lönnfors gård Fuhrelund som varit i ekologisk odling ca 25 år. Från 2015=> är ekosortförsöken utstationerade till ekoodlare Stefan Widlunds gård i Påvalsby, Lovisa. 2021 utvidgades försöken även till västra Nyland där de finns hos ekoodlare Christian Nyholm i Täkter, Ingå.
2012 var första året av ekoförsök. Syftet är att jämföra högt avkastande sorter med äldre och anspråkslösare för att få fram information om vilka sorter som bäst lämpas för ekologisk odling. Ekoförsöken har utvidgats till att även omfatta annat än sortprovning, t.ex. har vi haft ekogödslingsförsök med rötrest i Österbotten.

2013-2014 samarbetade vi även med Åland där motsvarande sortförsök fanns vid Ålands Försöksstation!

Snabblänkar: Arkiv – EkoSortFörsök   

Tröskning2012-09-06-1406Ekoförsök 2021

Ekoförsök 2020

Ekoförsök 2019 

Ekosortförsök 2018

Ekosortförsök 2017

Ekosortförsök 2016

Ekosortförsök 2015

Ekosortförsök 2014

 

=> En sammanställning av ekosortförsöken 2012-2013 hos NSL och på Åland

 

Ekosortförsök 2013

Östra Nyland, Gammelby

Ålands Försöksstation

Ekosortförsök 2012