Ekopotatisfält i Lappfjärd (Skördeobservation 4 september )

1 oktober, 2014

27.6.2014

Foto: Stefan Nordmyr 27.6.2014

Nytt för i år är att vi har observationsskiften med ekopotatis som vi med Stefan Nordmans hjälp följer i Österbotten.

Målsättning är att observera ekopotatisodlingar i södra och norra Österbotten. Ett skifte besöks ca 6 gånger under växtsäsongen. Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök. Redovisning publiceras här på EkoNu!´s hemsida.

_____________________________________

Text och foto:

Stefan Nordman 0400-266 682

 

Utsäde:  Sertifierat, potatissort:  Carolus

=> Liknande King Edward med grunda röda ögon, samt mycket hög resistens mot bladmögel och brunröta. Enligt sortförädlaren Agrico.

Förfrukt: 2 år gröngödslingsvall med timotej, italienskt rajgräs, röd och alsikeklöver

Tydliga spår av frost på plantorna längs dikesrenen hos Hoxell i Lappfjärd 27.6.

Bearbetning: Höstplöjt

Sättdatum:  25 maj

Första observationstillfället 27.6.2014

Ogräsbekämpning:  3-4 gånger mekanisk ogräsbekämpning

Ogräsobservation:  Spår av föregående års vall

Utveckling:  Knölbildningen i inledningsskedet

Övrigt:  Ingen groddbränna observerad

Tydliga spår av frost vid dikesrenen ( bild till höger => )

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 Knölbildningen avslutas, potatisen i tillväxtskede. Ca 20 st. Knölar per planta i storleken 10 – 35 mmPotatisen blommar, ser frisk och välmående ut

Andra observationstillfället den 22 juli 

Potatisen blommar, ser frisk och välmående ut. ( bild 1 )

Odlingsåtgärder efter föregående besök:    Bänkarna kupade.

Inget ogräs synligt ovanför potatisblasten, nertill syntes små ogräsplantor som grott efter kupningen.

Knölbildningen avslutad, potatisen i tillväxtskede. Ca 20 st. Knölar per planta i storleken 10 – 35 mm. (bild 2 )

Groddbränna och filtsjuka noterat

Inget bladmögel observerat.

Groddbränna och filtsjuka noterat. ( bild 3 )

Under den senaste veckan har det regnat ca 20 mm.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Tredje observationstillfället den 7 augusti 

 2014-08-07-354 2014-08-07-355

Blomningen är förbi ( bild 1).

40 mm regn sedan förra besöket den 22 juli.

Ganska torrt i jorden och man kan se att bladen slokar ( bild 2 ).

Knölstorleken upp till 40 mm. De för sorten typiska röda ögonen framträder tydligt ( bild 3 ).

Inget bladmögel observerades.

2014-08-07-356

Vid besöket kom ett kraftigt åskregn.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bladmögelobservation den 13 och 18 augusti 

2014-08-18-371,1 2014-08-18-374,2

13 augusti         Inget bladmögel på Carolus men nog på sorten Riviera som odlades intill på samma skifte. ( bild 1)

 

18 augusti         Inget bladmögel upptäcktes på Carolus.

Mycket tydlig skillnad i motståndskraften mot bladmögel mellan sorterna.

Bladmöglet har härjat obehindrat på sorten Riviera till höger på bilden. ( bild 2 )

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Sjätte observationstillfället 27 augusti 

Blasten börjar ljusna, någon tistel börjar sticka upp. ( bild 1 )

Inget bladmögel hittades i sorten Carolus.

Knölstorleken 25 – 50 mm.

Notera fuktförhållanden i bänken. På ytan ca 5 cm mörk fuktig jord, därunder ljusare och torrare jord. ( bild 2 )

2014-08-27-387 2014-08-27-388

_______________________________________________________________________________________________________________

Sjunde observationstillfället (skördeuppskattning) 4 september på Carolus ekopotatis i Lappfjärd

Skördeuppskattningen gjordes genom upptagning av 2*3 m.

Provvägningen visade på en bruttoskörd på 29 ton /ha.

Storleksfördelning (bild 1):

< 35        5 %

35 – 50 53 %

> 50      42 %

Bedömning av kvaliteten ( bild 2 )

Odugliga:

Röta 3,5 %

Grönfärgade 1,0 %

Kvalitetsfel:

Missformade 2,6 %

Ihåliga 2,5 %

Inre missfärgning 1 %

Potatispartiet har drabbats av skorv och lämpar sig inte att saluföras som matpotatis utan kommer att säljas till flingproduktion eller stärkelseindustrin där utseendet saknar betydelse. ( bild 3 )

2014-09-07-411 2014-09-07-415 2014-09-07-413

Gå till våra övriga observationsskiften HÄR!