Fältträff 6.8. vid Bosgård i Borgå och till ekoförsöken i Gammelby

6 augusti, 2014

EkoNu! ordnade fältträffar i början av augusti, en i Esbo hos Magnus Selenius och en i östra Nyland vid Bosgård i Borgå och till ekoförsöken i Gammelby. Nedan följer några bilder från fältträffen i östra Nyland. Några tappra odlare vågade sig ut trotts hettan och hade möjlighet att komma trotts att många redan börjat skörda höstspannmål i veckan.

Klicka på bilderna för att göra dem större!

Vi började med en gårdsrunda på Bosgård i Borgå, Aarne Schildt guidade runt oss och berättade om produktionen av ekologiskt Charolais nötkött.

Aarne Schildt tog emot oss på Bosgård

Aarne Schildt tog emot oss på Bosgård

Vi gick en runda längs en del av naturstigen som finns på Bosgård. Till vänster kommer det att beta får nästa sommar, korna är för stora och gör för mycket skada på det lilla naturbetet.

Vi gick en runda längs en del av naturstigen som finns på Bosgård. Till vänster kommer det att beta får nästa sommar, korna är för stora och gör för mycket skada på det lilla naturbetet.
.
.
.
.
.
.

Vi bekantade oss med djurbyggnaderna och diskuterade foder

Vi bekantade oss med djurbyggnaderna och diskuterade foder
.

Charolaiskorna betar fridfullt på åkern

Charolaiskorna betar fridfullt på åkern
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsatte efter kaffepaus till Gammelby där Torbjörn Lönnfors tog emot oss på Fuhrelund.

Torbjörn Guidade oss genom årets ekosortförsök

Torbjörn Guidade oss genom årets ekosortförsök

Havrerutorna

Havrerutorna

Den äldre sorten Osmo är svarthavre och den har långt strå

Den äldre sorten Osmo är svarthavre och den har långt strå

Första upprepningen av vete är nästan helt förbiväxt av klövern

Första upprepningen av vete är nästan helt förbiväxt av klövern

Andra upprepningen av vetet ser däremot fin ut!

Andra upprepningen av vetet ser däremot fin ut!

Den äldre Pika sorten är lång i jämförelse med Amaretton framför

Den äldre Pika sorten är lång i jämförelse med Amaretton framför

Kornet är nästan helt övervuxet av kvickrot vid det här laget, men den gamla sorten Halikon ohra med långt strå klara sig ännu rätt bra i konkurrensen i jämförelse med andra sorter.

Kornet är nästan helt övervuxet av kvickrot vid det här laget, men den gamla sorten Halikon ohra med långt strå klara sig ännu rätt bra i konkurrensen i jämförelse med andra sorter.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och så några bilder från gödslingsförsöket!

Gödslingsförsöket 6.8.

Gödslingsförsöket 6.8.

Ruta 3, har fått 80 kgN med hönsgödseln

Ruta 3, har fått 80 kgN med hönsgödseln

Ruta 5, har inte fått någon tilläggsgödsling alls. Här växer nästan bara klöver...

Ruta 5, har inte fått någon tilläggsgödsling alls. Här växer nästan bara klöver…

Ruta 7, har fått 40kgN med hönsgödseln

Ruta 7, har fått 40kgN med hönsgödseln
.

Ruta 1, har fått 80kgN med Viljo benmjöl

Ruta 1, har fått 80kgN med Viljo benmjöl

Ruta 9, har fått 40kgN med Viljo benmjöl

Ruta 9, har fått 40kgN med Viljo benmjöl