Bilder från havrefältet i Korsholm 13.8.2020

13 augusti, 2020

Bilder från havrefältet i Korsholm 13.8.2020
Havren mognar för fullt på fältet och det ser bra ut. Man kan inte med ögat se skillnader mellan de gödslade rutorna men nollrutan är fortsättningsvis lite glesare och kortare än övriga rutor. Körspåren är gröna, men i övrigt är det lite grönskott i skiftet.

Bilder från havrefältet:

Ruta 1, ogödslad havre:

Ruta 2, Novarbo Arvo 8-1-2-1, 500 kg/ha:

Ruta 3, Ecolan Agra 10-4-2, 500 kg/ha:

Ruta 4, Ecolan Agra 8-4-2, 500 kg/ha: