Category Archives: Ekonytt / Nyheter

 • 8februari

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 5/2021, TEMA Trädgård: Ekologisk biodling kräver kunnande och nytänk


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 5/2021, TEMA Trädgård: Ekologisk biodling kräver kunnande och nytänk Marc Bock är andra generationens biodlare med västeuropeiska rötter. Allt från naturmaterial till ekologiskt socker förutsätts för ekocertifiering inom biodling. Ekologiska biodlare växer inte på träd i Finland. Sedan 2020 kan Marc Bock officiellt räkna sig till denna kategori.Läsa hela artikeln […]

  mer info...

 • 27november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/2020, TEMA Djuruppfödning


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/2020, TEMA Djuruppfödning: Ekologisk broiler är än så länge en raritet i butiken ”Konsumtionen av fågelkött, i huvudsak broiler, har ökat stadigt i Finland i snart 20 år. Den ekologiska produktionen är mycket liten och det är svårt att hitta ekologisk broiler i butikerna på mindre orter. Luomunokka är det […]

  mer info...

 • 1oktober

  Finlands största ekologiska kampanj startar 1.10.2020 !


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Finlands största ekologiska kampanj startar 1.10.2020 ! I oktober startar tidernas största ekologiska kampanj i Finland. Målet för kampanjen är att öka konsumtionen av ekologiska produkter och samtidigt informera om EU:s ekomärke. Tidpunkten för kampanjen är perfekt eftersom coronapandemin har ökat intresset för ekologiska produkter. Allt fler finländare köper ekologiska produkter och känner också igen […]

  mer info...

 • 11september

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 37/2020, TEMA Bygg & Energi


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 37/2020, TEMA Bygg & Energi: På Jeggars satsar man på djuren ”Så länge Finland importerar nötkött finns det plats för flera inhemska producenter på mark-naden resonerar Hanna Westman och Rickard Backman i Kyrkslätt. De bygger en ny ladugård med plats för 40 dikor och lite får. I våras inledde man […]

  mer info...

 • 4september

  EkoNu artikel i Luomulehti 4/2020: Odling i fårull gav starka plantor och snabb tillväxt


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  EkoNu artikel i Luomulehti 4/2020: Odling i fårull gav starka plantor och snabb tillväxt Ett kretslopp där näringsämnena till så stor del som möjligt cirkulerar är ett av målen för Mats Nymans ekologiska odling i Raseborg.Text och bild: Sanne Wikström

  mer info...

 • 13maj

  Ekologiskt i Österbotten och Nyland – en jämförelse och reflektioner


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Ekologiskt i Österbotten År 2019 var den ekologiska åkerarealen (eko+ omläggning) totalt 25 279 hektar, vilket innebär att av den totala åkerarealen i Österbotten var den ekologiska åkerarealen 12,9 %. Antalet ekogårdar i Österbotten var under samma år 457 st, varav ekodjurgårdar 102 st. Ekologisk vallproduktion var på totalt 12 675 hektar. Havre var den […]

  mer info...

 • 18mars

  Vad är eko…?


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Vad är eko…? – InfograferProLuomu har gjort en serie infografer som Projekt EkoNu 3.0 har översatt. Infograferna berättar kort vad eko i de olika produktgrupperna betyder. Totalt finns 8 st infografer och följande produktgrupper tas upp i serien riktad till konsumenter: ekomat, ekospannmål, ekogrönsaker, ekojordgubbar, ekokött, ekoägg, ekomjölk och ekologiska naturprodukter. I samband med lanseringen […]

  mer info...

 • 4mars

  Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki Via ett samarbetsprojekt mellan Luomuliitto och ProAgria Oulu ordnades ”Pohjoisen Luomupäivät” i Kalajoki i slutet av februari. Ett intressant och välbesökt mötesforum. Under första dagen ingick bland annat; – presentation av ekospannmålssortförsök utförda av Timo Lötjönen från Luke i Ruukki. Annika Michelsson HAMK berättade om ursprungssorternas möjligheter. Mika Malin […]

  mer info...

 • 27februari

  Hälsningar från LaFermeAuxPetitsOignons -en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Hälsningar från LaFermeAuxPetitsOignons -en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant.Ekologisk grönsaksgård levererar från endast 4 hektar grönsaker till 1500 familjer i veckan under odlingssäsongen.Thomas Snellman skriver följande från sitt besök i Kanada ifjol: På försommaren fick jag inbjudan att prata på Capé Expo Bio lantbruksutställning i Quebec, Kanada. Tidpunkten var nu i början av september och […]

  mer info...

 • 18september

  Agroforestry – Skogsjordbruk, ett seminarium med Stephen Briggs, UK


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Agroforestry – Skogsjordbruk  Ett seminarium som behandlade Agroforestry, skogsjordbruk på svenska, ordandes den 12 september på Yrkesinstitut Livia i Tuorla under namnet Agrometsätalousseinaari. Detta var en fortsättning på seminariet Peltometsäviljelyseminaari I som arrangerades i juni på Qvidja. Huvudföreläsaren, Stephen Briggs, kommer från England där han sedan 2009 bedrivit ”skogsjordbruk” med äppelträd på en del av […]

  mer info...