Bilder från bladgödsling och N-sensor mätningar på ekofältet i Lovisa 23-24.6.2020

24 juni, 2020

Bilder från bladgödsling och N-sensor mätningar på ekofältet i Lovisa 23-24.6.2020

Focus på de ODLINGSTEKNISKA ekorutorna
Den 23.6. bladgödslades de odlingstekniska ekorutorna i led 3 och 4 med kalcium vätska 2 liter/ha. Sent på kvällen var vi ut till fältet med ”rutsprutan”, dagtid har det inte gått att göra någon åtgärd då temperaturmätarna visat runt +30°C.
Led 5 och 6 gödslades med ”svampgödseln 17.6. och den 18.6. regnade det ca 12 mm. Man ser att pelletsen på ytan sakta börjat falla sönder av regnet.

Den 24.6. gjordes N-sensor mätningar på fältet i de odlingstekniska ekorutorna. N-sensorn mäter växtens kväveupptag med hjälp av ”bilder”. Det går inte att göra mätningar för tidigt eller för sent på dagen, eller om grödan är våt av regn eller dagg. Inte heller får man tillförlitliga resultat efter att spannmålen gått i ax. Sist i inlägget resultat från mätningen!

Bilder från 23.6., översiktsbilder av fältet:

Rutsprutan, och kalcium vätska:

N-sensor mätningar 24.6.

”Svamppelletsen” har börjat vittra sönder av regnet: