N-sensor mätning av ekogödslingsförsöket i Korsholm 25.6.2020

25 juni, 2020

N-sensor mätning av ekogödslingsförsöket i Korsholm 25.6.2020

Den 25.6. gjordes en N-sensor mätning på ekofältet i Korsholm av Micaela och Ulrika (foto Ann-Sofi Ljungqvist). Med den handburna N-sensorn kan man se hur mycket kväve växterna tagit upp.

Senaste veckan har varit mycket varm, och även vid provtagningstillfället visade temperaturmätaren ca +30 °C. Man kan nu se att grödorna börjar vara i behov av vatten, speciellt kornet hade börjat se lidande ut.

Sedan senaste observation (22.6.) har hela havrefältet bladgödslats med mangangödsling, Mantrac Pro 1 l/ha den 23.6.

Nedan presenteras resultatet från mätningen 25.6.
0-rutan har helt klart tagit upp mindre kväve än de övriga!