Skörd av ekogödslingsförsöket i Korsholm 1.9.2020

1 september, 2020

Skörd av ekogödslingsförsöket i Korsholm 1.9.2020
Den första september skördade vi i strålande solsken, för hand, ekogödslingsförsöket i Korsholm tillsammans med Ulrika Wikman från Lantbrukssällskapet.

Det skördades 1,5 m2/ruta (6 st ”ramar” á 0,25 m2 kastades ut i varje ruta), vilket betyder att en väldigt liten mängd av de stora rutorna skördades för analysen på Västankvarn Försöksgård. Det ska man också komma ihåg när man tittar på resultaten, slumpen avgör vart ramarna hamnar och skördemängden kan därför lätt påverkas uppåt eller neråt.

Nedan lite bilder från skördedagen, samt en tabell med preliminära resultat från den första mätningen genom NIT-maskinen på Västankvarn. En noggrannare rapport med resultat och analys av årets försök kommer senare.

Skörd av ekogödslingsförsöket 1.9.2020:

Bilder från ”tröskningen” på Försöksgården samt analysen med NIT-maskinen som ger fukt %, hektolitervikt och protein.