Category Archives: Material

 • 15februari

  Northern Roots Forum i Tallinn

  Regenerativ odling för framtidens jordbruk! Northern Roots Forum, ett två dagars seminarium om regenerativ odling och holistic management, i Tallinn i Estland den 25-26 januari samlade kring 500 intressenter från Balticum och Norden. Ett otroligt gäng topp-föreläsare inom regenerativ odling hade samlats ihop av arrangörerna till forumet från USA, Kanada och England varvat med lokala […]

  mer info...

 • 20december

  Boken om REKO – The REKO story


  Posted in Material, REKO

  Boken om REKO – The REKO story Thomas Snellmans bok om REKO, konceptet att utan mellanhänder förse konsumenter med färska lokala råvaror. REKO’s historia och vägen fram till dagens över 600 REKO-ringar och dryga 2 miljoner medlemmar i 14 länder behandlas, vilken framgångssaga detta blev!EkoNu! var med och hjälpte till då de två första pilot […]

  mer info...

 • 3augusti

  Vissa kompletteringsfoder är inte tillåtna för ekologiska idisslare

  Livsmedelsverket har nyligen gett ut ett infoblad riktat till ekologiska husdjursproducenter där man påminner om att – Vissa kompletteringsfoder inte är tillåtna för ekologiska idisslare Några kompletteringsfoder får dock på vissa villkor användas vid behandling av kalvningsförlamning, betesförlamning och ketos. Läs mer i infobladet:

  mer info...

 • 21maj

  Artikel i Luomulehti 3/2021: Biokol och biostimulanter i test på ekogård


  Posted in Material

  Artikel i Luomulehti 3/2021: Biokol och och biostimulanter i test på ekogård– Biokol och biostimulanter är heta ämnen just nu både på den konventionella och den ekologiska gården då mer fokus ligger på markhälsa och främjande av mikrolivet i jorden. Eftersom diskussionen ännu är ny och väldigt lite info finns från praktisk odling startade Projekt […]

  mer info...

 • 19mars

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 11/2021, TEMA Vårbruk: NSL:s och Projekt EkoNu 3.0:s ekologiska sortförsök 2020

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 11/2021, TEMA Vårbruk: NSL:s och Projekt EkoNu 3.0:s ekologiska sortförsök 2020 Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) började i samarbete med Projekt EkoNu ekologiska sortförsöken i havre, korn och vårvete redan sommaren 2012. Sedan dess har samarbetet fortgått och 2020 såddes ekoförsök för nionde året i rad. Läs artikeln här: www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/nsls-och-projekt-ekonu-3-0s-ekologiska-sortfoersoek-2020

  mer info...

 • 19augusti

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/2020, TEMA Spannmål

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/2020, TEMA Spannmål: Österbottniskt pionjärprojekt för EkoNu! 3.0 ”På gränsen mellan Korsholmsbyarna Toby och Torrvik pågår ett gödselförsök på en demonstrationsodling i EkoNu! 3.0-projektets regi. Ambitionen är att öka ekohavre- och ekokornskördar, förbättra kvaliteten och informera ekoproducenter om organiska gödselmedels effekter.” Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/goedselfoersoek-i-ekohavrefaelt

  mer info...

 • 20mars

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk: Ekologiska sortförsök 2019 ”Sortvalet är speciellt viktigt inom ekologisk odling, det är många variabler som påverkar valet av sort. Avkastningen är alltid viktig, men sjukdomsresistens, kvalitet och förmåga att konkurrera med ogräs är andra betydande faktorer att beakta.” Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/nsl-och-projekt-ekonu-ekologiska-sortfoersoek-2019

  mer info...

 • 25november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk: Målen: Ökat samarbete och förbättrad konkurrenskraft för ekomjölksektorn Ett treårigt projekt för ekomjölkgårdar i Österbotten och Södra Österbotten startade i augusti. Syftet med det interregionala ProAgria-utvecklingsprojektet är att allmänt förstärka de ekologiska mjölkgårdarna i Österbotten och Södra Österbotten genom att förbättra samarbetet och kontakterna producenterna emellan. Läs […]

  mer info...

 • 6november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik:”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader” – Planen är att fortsätta introducera ny teknik för bearbetning av fånggrödor i Finland, säger Boris Lindgård på BT Agro. Läs hela artikeln här: ”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader”

  mer info...

 • 20augusti

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/19, TEMA Spannmål


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/19, TEMA Spannmål: Ökad efterfrågan på ekologiskt och konventionellt bovete ”Den inhemska efterfrågan på bovete har ökat. Grödan är en viktig råvara i den glutenfria livesmedelsproduktionen. Dessvärre har kallt och torrt sommarväder på sistone försämrat skördeutsikterna för Korsholmsjordbrukaren Jan-Erik Bäck och andra boveteodlare i Österbotten.” Läs artikeln i pdf-format här: Ökad […]

  mer info...