Category Archives: Material

 • 26mars

  Ekotankesmedja 2021, föreläsningsmaterial och videoinspelningar

  Ekotankesmedja 2021, föreläsningsmaterial och videoinspelningar Ekotankesmedja 2021, dag 1/3 måndag 15.3. – Ekospannmålsmarknaden, nya ekoförordningen och stödpolitik Dagens föreläsare var Anna Schulman, överinspektör Jord- och skogsbruksministeriet, Rikard Korkman, ombudsman SLC och Susann Rännäri, verksamhetsledare Luomuliitto.Dagens moderator var Bjarne Westerlund, Verksamhetsledare, SLC NylandGå till videoinspelningen här: Ekotankesmedja 2021, dag 1/3 Program och föreläsningsmaterial: Välkomsthälsning och öppning […]

  mer info...

 • 19mars

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 11/2021, TEMA Vårbruk: NSL:s och Projekt EkoNu 3.0:s ekologiska sortförsök 2020

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 11/2021, TEMA Vårbruk: NSL:s och Projekt EkoNu 3.0:s ekologiska sortförsök 2020 Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) började i samarbete med Projekt EkoNu ekologiska sortförsöken i havre, korn och vårvete redan sommaren 2012. Sedan dess har samarbetet fortgått och 2020 såddes ekoförsök för nionde året i rad. Läs artikeln här: www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/nsls-och-projekt-ekonu-3-0s-ekologiska-sortfoersoek-2020

  mer info...

 • 19augusti

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/2020, TEMA Spannmål

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/2020, TEMA Spannmål: Österbottniskt pionjärprojekt för EkoNu! 3.0 ”På gränsen mellan Korsholmsbyarna Toby och Torrvik pågår ett gödselförsök på en demonstrationsodling i EkoNu! 3.0-projektets regi. Ambitionen är att öka ekohavre- och ekokornskördar, förbättra kvaliteten och informera ekoproducenter om organiska gödselmedels effekter.” Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/goedselfoersoek-i-ekohavrefaelt

  mer info...

 • 20mars

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk: Ekologiska sortförsök 2019 ”Sortvalet är speciellt viktigt inom ekologisk odling, det är många variabler som påverkar valet av sort. Avkastningen är alltid viktig, men sjukdomsresistens, kvalitet och förmåga att konkurrera med ogräs är andra betydande faktorer att beakta.” Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/nsl-och-projekt-ekonu-ekologiska-sortfoersoek-2019

  mer info...

 • 25november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk: Målen: Ökat samarbete och förbättrad konkurrenskraft för ekomjölksektorn Ett treårigt projekt för ekomjölkgårdar i Österbotten och Södra Österbotten startade i augusti. Syftet med det interregionala ProAgria-utvecklingsprojektet är att allmänt förstärka de ekologiska mjölkgårdarna i Österbotten och Södra Österbotten genom att förbättra samarbetet och kontakterna producenterna emellan. Läs […]

  mer info...

 • 6november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik:”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader” – Planen är att fortsätta introducera ny teknik för bearbetning av fånggrödor i Finland, säger Boris Lindgård på BT Agro. Läs hela artikeln här: ”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader”

  mer info...

 • 20augusti

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/19, TEMA Spannmål


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/19, TEMA Spannmål: Ökad efterfrågan på ekologiskt och konventionellt bovete ”Den inhemska efterfrågan på bovete har ökat. Grödan är en viktig råvara i den glutenfria livesmedelsproduktionen. Dessvärre har kallt och torrt sommarväder på sistone försämrat skördeutsikterna för Korsholmsjordbrukaren Jan-Erik Bäck och andra boveteodlare i Österbotten.” Läs artikeln i pdf-format här: Ökad […]

  mer info...

 • 19november

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 46/18, TEMA Mjölk


  Posted in Material

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 46/18, TEMA Mjölk Ekomjölkbönder efter lång väntan ”Övergången till ekologisk mjölkproduktion innebar en tydlig ekonomisk utmaning i början. Men redan efter ett och halvt år som ekomjölkbönder är tillvaron mera stabil, säger Andreas och Maria Ingerström som har sin produktionsanläggning i Sandsund, Pedersöre” Läs artikeln i pdf-format här: Ekomjölkbönder efter lång […]

  mer info...

 • 29oktober

  Förhandsresultat från EkoNu!s/NSLs ekosortförsök 2018: Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV)

  Förhandsresultat från EkoNu!s och NSLs ekosortförsök i Lovisa 2018: Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV)  Rapporten från årets ekosortförsök är ännu inte klar, men här får ni lite förhandsresultat: Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV) 2018 Allmänt kan konstateras att skördarna var låga i år, och jämfört med ifjol mycket låga! Kornet och vetet avkastade i medeltal […]

  mer info...

 • 14september

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 37/18, Nytt getstall ger plats för 800 getter


  Posted in Material

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 37/18, Nytt getstall ger plats för 800 getter ”Efterfrågan på såväl getmjölk som kött gör att Ånäs gård i Lovisa behöver mera stallyta. Ett nytt getstall på 1.600 kvadratmeter ska stå klart under hösten och tidigare i våras tog man i bruk en hall på 400 kvadratmeter. Från tidigare finns […]

  mer info...