Category Archives: Material

 • 20mars

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk: Ekologiska sortförsök 2019 ”Sortvalet är speciellt viktigt inom ekologisk odling, det är många variabler som påverkar valet av sort. Avkastningen är alltid viktig, men sjukdomsresistens, kvalitet och förmåga att konkurrera med ogräs är andra betydande faktorer att beakta.” Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/nsl-och-projekt-ekonu-ekologiska-sortfoersoek-2019

  mer info...

 • 25november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk: Målen: Ökat samarbete och förbättrad konkurrenskraft för ekomjölksektorn Ett treårigt projekt för ekomjölkgårdar i Österbotten och Södra Österbotten startade i augusti. Syftet med det interregionala ProAgria-utvecklingsprojektet är att allmänt förstärka de ekologiska mjölkgårdarna i Österbotten och Södra Österbotten genom att förbättra samarbetet och kontakterna producenterna emellan. Läs […]

  mer info...

 • 6november

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik:”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader” – Planen är att fortsätta introducera ny teknik för bearbetning av fånggrödor i Finland, säger Boris Lindgård på BT Agro. Läs hela artikeln här: ”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader”

  mer info...

 • 20augusti

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/19, TEMA Spannmål


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 33/19, TEMA Spannmål: Ökad efterfrågan på ekologiskt och konventionellt bovete ”Den inhemska efterfrågan på bovete har ökat. Grödan är en viktig råvara i den glutenfria livesmedelsproduktionen. Dessvärre har kallt och torrt sommarväder på sistone försämrat skördeutsikterna för Korsholmsjordbrukaren Jan-Erik Bäck och andra boveteodlare i Österbotten.” Läs artikeln i pdf-format här: Ökad […]

  mer info...

 • 19november

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 46/18, TEMA Mjölk


  Posted in Material

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 46/18, TEMA Mjölk Ekomjölkbönder efter lång väntan ”Övergången till ekologisk mjölkproduktion innebar en tydlig ekonomisk utmaning i början. Men redan efter ett och halvt år som ekomjölkbönder är tillvaron mera stabil, säger Andreas och Maria Ingerström som har sin produktionsanläggning i Sandsund, Pedersöre” Läs artikeln i pdf-format här: Ekomjölkbönder efter lång […]

  mer info...

 • 29oktober

  Förhandsresultat från EkoNu!s/NSLs ekosortförsök 2018: Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV)

  Förhandsresultat från EkoNu!s och NSLs ekosortförsök i Lovisa 2018: Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV)  Rapporten från årets ekosortförsök är ännu inte klar, men här får ni lite förhandsresultat: Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV) 2018 Allmänt kan konstateras att skördarna var låga i år, och jämfört med ifjol mycket låga! Kornet och vetet avkastade i medeltal […]

  mer info...

 • 14september

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 37/18, Nytt getstall ger plats för 800 getter


  Posted in Material

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 37/18, Nytt getstall ger plats för 800 getter ”Efterfrågan på såväl getmjölk som kött gör att Ånäs gård i Lovisa behöver mera stallyta. Ett nytt getstall på 1.600 kvadratmeter ska stå klart under hösten och tidigare i våras tog man i bruk en hall på 400 kvadratmeter. Från tidigare finns […]

  mer info...

 • 20augusti

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 33/2018, Egen kvarn ger trygghet och chans att utveckla nya produkter


  Posted in Material

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 33/2018, ”Egen kvarn ger trygghet och chans att utveckla nya produkter” ”En kvarn på rimligt traktoravstånd är ett måste för ekogården Mörby med egna produkter som mjöl, flingor och pasta. Förädling av det egna spannmålet är en förutsättning för att kunna utveckla gården, säger Anna Alm. Därför blev hon kvarnägare […]

  mer info...

 • 14maj

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 19/2018, ”Vi har hittat vår roll” säger slakteriet Tajma.


  Posted in Material

  EkoNu! artikel i Landsbygdens Folk 19/2018, ”Vi har hittat vår roll” säger slakteriet Tajma. Det producentägda slakteriet Tajmas nyckelfaktorer alltsedan starten år 2014 är att kunna erbjuda en mera stressfri miljö för slaktdjur, en flexibel service och en beredskap att slakta enligt ekologiska producenters krav. Närmare information, läs artikeln i pdf-format här LF_19_2018

  mer info...

 • 16april

  Material från seminariet kring växtkraft och markbördighet 5.4.18

  Material från seminariet kring växtkraft och markbördighet 5.4.18 Torsdagen 5 april 2018 hölls ett eftermiddagsseminarium i Vörå på Folkhälsan Norvalla. Dagens tema var: Organiska gödselmedel, spårämnen och jordförbättringsmaterial. Svenska Österbottens Ekologiska förenings ordförande Jussi Murto-Koivisto, öppnade seminariet och hälsade deltagarna välkomna. Därefter föreläste Mathias Weckström från Pargas Gård, Raseborg om vikten av en bördig jord. Därefter berättade Matias […]

  mer info...