Tag Archives: Ekologisk produktion

 • 24juni

  Bilder från bladgödsling och N-sensor mätningar på ekofältet i Lovisa 23-24.6.2020

  Bilder från bladgödsling och N-sensor mätningar på ekofältet i Lovisa 23-24.6.2020 Focus på de ODLINGSTEKNISKA ekorutornaDen 23.6. bladgödslades de odlingstekniska ekorutorna i led 3 och 4 med kalcium vätska 2 liter/ha. Sent på kvällen var vi ut till fältet med ”rutsprutan”, dagtid har det inte gått att göra någon åtgärd då temperaturmätarna visat runt +30°C.Led […]

  mer info...

 • 31maj

  Sådd av ekoförsöksfältet i Lovisa 29.5.2020


  Posted in Ekosortförsök

  Sådd av ekoförsöksfältet i Lovisa 29.5.2020Eftersom ekologiska försök bör utföras på en ekologisk gård så är våra ekoförsök utstationerade hos en ekobonde. Från år 2015 har försöken varit på Stefan Widlunds gård i Påvalsby, Lovisa. Ekoförsöksfältet i Lovisa såddes nätt och jämnt inom maj, närmare bestämt den 29.5. Början av maj var kall, och mitten […]

  mer info...

 • 20maj

  Anläggning av gödselförsök, Korsholm 20.5.2020

  Anläggning av gödselförsök, Korsholm 20.5.2020 I sommar har EkoNu 3.0 för första gången försök också i Österbotten! Det handlar om gödselförsök i ekohavre, samt ekokorn med olika organiska gödselmedel. Försöket utförs i samarbete med ProAgria Österbottens Sv. Lantbrukssällskap, samt Ecolan Agra, Novarbo och SoilFood. Försökets målsättningar: Den långsiktiga målsättningen är att höja havre- och kornskördarna […]

  mer info...

 • 13maj

  Ekologiskt i Österbotten och Nyland – en jämförelse och reflektioner


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Ekologiskt i Österbotten År 2019 var den ekologiska åkerarealen (eko+ omläggning) totalt 25 279 hektar, vilket innebär att av den totala åkerarealen i Österbotten var den ekologiska åkerarealen 12,9 %. Antalet ekogårdar i Österbotten var under samma år 457 st, varav ekodjurgårdar 102 st. Ekologisk vallproduktion var på totalt 12 675 hektar. Havre var den […]

  mer info...

 • 20mars

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk


  Posted in Material

  EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk: Ekologiska sortförsök 2019 ”Sortvalet är speciellt viktigt inom ekologisk odling, det är många variabler som påverkar valet av sort. Avkastningen är alltid viktig, men sjukdomsresistens, kvalitet och förmåga att konkurrera med ogräs är andra betydande faktorer att beakta.” Läs hela artikeln här: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/nsl-och-projekt-ekonu-ekologiska-sortfoersoek-2019

  mer info...

 • 4mars

  Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki Via ett samarbetsprojekt mellan Luomuliitto och ProAgria Oulu ordnades ”Pohjoisen Luomupäivät” i Kalajoki i slutet av februari. Ett intressant och välbesökt mötesforum. Under första dagen ingick bland annat; – presentation av ekospannmålssortförsök utförda av Timo Lötjönen från Luke i Ruukki. Annika Michelsson HAMK berättade om ursprungssorternas möjligheter. Mika Malin […]

  mer info...

 • 13juni

  Eko i Finland 2018


  Posted in Ekonytt / Nyheter

    Eko i Finland 2018  Nu finns ProLuomus samlade ekostatistik från 2018 i Finland också på svenska. Publikationen innehåller följande statistik: Ekobranschens utveckling Ekogårdar Trädgårdsproduktion Växtproduktion Husdjursgårdar Husdjursproduktion Ekologisk insamling Tillverkning och försäljning av ekoprodukter Finlands ekomarknad Ekoprodukter i affärer Ekoprodukter inom måltidstjänster Ekokonsumenten Utvecklingen av ekologisk konsumtion Finlands ekologiska export Läs hela publikationen här: https://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/eko-i-finland-2018.pdf 

  mer info...

 • 24april

  Ekotankesmedja 2019


  Posted in Ekotankesmedja

  Ekotankesmedja 2019  Jubileumsår! SLC:s och projekt EkoNu!s tionde Ekotankesmedja arrangerades i år vid Yrkesakademin i Österbotten, i Gamla Vasa torsdagen den 11 april 2019. Antalet anmälda deltagare till årets Ekotankesmedja var drygt 50 st ekoproducenter, studerande och samarbetspartners. Tankesmedjan öppnades av SLC´s ekoutskotts ordförande Steve Nyholm, utbildningschef  Naturbruk Anders Grannas samt Ann-Sofi Ljungqvist projektledare EkoNu 3.0. […]

  mer info...

 • 26mars

  Observationsskifte i Rimal, Korsholm 2017-2018


  Posted in Observationer

  Under åren 2017-2018 följde vi med ett observationsskifte hos Håkan Back i Rimal, Korsholm. Observationerna gjordes av Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet. Syftet var att observera skiftet och se hur de valda odlingsåtgärderna påverkade tistelförekomsten. År 2015 var skiftet fullt av tistel med rätt stora plantor. Odlaren har använt sig av olika typer av mekanisk bearbetning […]

  mer info...

 • 18december

  Ekomarknaden, spannmålspriser 2017-2018


  Posted in Ekonytt / Nyheter

  Den ekologiska marknaden drar fortsättningsvis bra och arealen växer, med rekord många nya ekogårdar som anslutit sig till ekokontrollen 2018. Priserna på ekospannmål, speciellt havre började sjunka under vintern och prisskillnaden till konventionell spannmål krympte sakta men säkert från att ha varit historisk stort. Sommarens torka gjorde att de konventionella priserna genast kom upp, medan de ekologiska priserna […]

  mer info...