Bilder från försöksfälten i Korsholm 21.7.2020

21 juli, 2020

Bilder från försöksfälten i Korsholm 21.7.2020
I havregödslingsförsöket syns ännu skillnad mellan ogödslad ruta och gödslade rutor. Ruta 1, ogödslad havre, i allmänhet blekare i färgen än övriga och inte riktigt lika tät. Mellan övriga rutor är det svårt att se någon märkbar skillnad. Beståndet i 0-rutan är ca 65-70 cm högt, övriga rutor 70-80 cm högt. Vitaxighet förekommer i alla rutor, i övrigt är beståndet friskt.

Kornbeståndet är jämnt, man ser inte var 0-rutan är. Beståndet ca 50-55 cm högt, något sjukt med bladfläckar ända upp i flaggbladet.

Bilder från havrefältet, något enstaka sotax (havrens flygsot) hittades också vid observationstillfället:

Ruta 1, ogödslad havre:

Ruta 2, Novarbo Arvo 8-1-2-1, 500 kg/ha:

Ruta 3, Ecolan Agra 10-4-2, 500 kg/ha:

Ruta 4, Ecolan Agra 8-4-2, 500 kg/ha:

Kornfältet 21.7. Ekokorn Mitja+insådd – utsäde 250 kg/ha. Gödsling på hela skiftet med Jeppo Rötrest(9m3/ha)+Soilfood Boost(1m3/ha) förutom att en 0-ruta verkställdes vid gödsling.