Länkar

Portaler

EkoNu!´s sammarbetspartners:

 • Yrkesakademin i Österbotten (YA!)
 • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)
 • Österbottens svenska producentförbund (ÖSP)
 • Nylands svenska producentförbund (SLC Nyland (NSP))
 • Åbolands svenska producentförbund (SLC Åboland (ÅSP))

Ekoproducenter:

Övriga länkar

 • Luomuliitto – Luomuliitto är en sammanslutning som främjar ekologiska livsmedel i Finland. Den består av ekologiska producenter, konsumenter, företag, och föreningar.
  • Luomuliitto publicerar tidningen ”Luomulehti” som utkommer sex gånger per år.
 • ProLuomu – Pro Luomus syfte är att främja den ekologiska sektorns tillväxt och utveckling  i Finland => kolla in deras infosida: Luomua. Ilman Muuta. – Tiesitkö tämän luomusta? 
 • LuomuTIETOverkko
 • Luomu.fi
 • Livsmedelsverket (En sammanslagning av tidigare Evira och Mavi-Landsbygdsverket) – Anvisningar och regler kring ekologisk odling i Finland samt förbindelsevillkor för ersättning för ekologisk produktion
 • Agrolink – Jordbruksportal för finlandsvenska jordbrukare

Ekorådgivare:

Österbotten

Nyland/Åboland

Åland

 

Svenska sidor

Internationellt