Category Archives: Ekosortförsök

 • 13juli

  Resultat från N-sensor mätningar i ekoförsöksfältet i Ingå 15.6. och 26.6.23


  Posted in Ekosortförsök

  Resultat från N-sensor mätningar i ekoförsöksfältet i Ingå 15.6. och 26.6.23Här presenteras resultat från de mätningar som gjorts med N-sensor i det odlingstekniska gödslingsförsöket i vårvete och korn i Ingå under juni. N-sensor mätningar gjordes i försöken från bestockning till axgång. Med N-sensorn får man upptag av tillfört kväve(och markens kväveleverans) i ovanjordisk grönmassa (SN-värde […]

  mer info...

 • 3juli

  Ekoförsöksfältet i Lovisa 2023

  Ekoförsöksfältet i Lovisa 2023 I år har Projekt Eko+ två st försöksplatser i Nyland, ett försöksfält i Svartå Ingå och ett i Påvalsby Lovisa.I Lovisa såddes i år ekoförsöken hos ekoodlare Stefan Widlund den 14.5.2023. Förfrukten var vall som kultiverades några gånger på hösten inför sådd av höstspannmål. Det blev sen ingen höstspannmålssådd men det såddes […]

  mer info...

 • 3juli

  Ekoförsöksfältet i Ingå 2023

  Ekoförsöksfältet i Ingå 2023 I år har Projekt Eko+ två st försöksplatser i Nyland, ett försöksfält i Svartå Ingå och ett i Påvalsby Lovisa.I Ingå såddes i år ekoförsöken hos en ny försöksvärd: ekoodlare Nina Långstedt på Krämars Gård i Svartå den 14.5.2023. Förfrukten var ärter, med fånggröda som plöjdes på våren. Fältet harvades och […]

  mer info...

 • 15december

  Ekologiska spannmålsförsök 2022


  Posted in Ekosortförsök

  Ekologiska spannmålsförsök 2022, kort presentation I samarbete med Projekt EkoNu började de ekologiska sortförsöken 2012, vilket betyder att det redan finns många års försöksresultat! Försöken har genom åren utvecklats, från bara sortförsök i spannmål (korn, vårvete och havre) till att även inkludera bland annat ekogödsel och lantsorter. *** Projekttiden för senaste EkoNu-projekt: EkoNu 3.0. – […]

  mer info...

 • 3juni

  ”Nykyaikaisten viljalajikkeiden ominaisuudet luomuviljelyssä”


  Posted in Ekosortförsök

  Som ni kanske kommer ihåg så hade vi(eller egentligen NSL Försök på Västankvarn) ifjol en sommar praktikant som följde ekoförsöken lite extra noggrant. Sami var vuxenstuderande från Mustiala och själv ekoproducent och han valde att göra sitt slutarbete om ekoförsöken. Nu har Sami haft sin slutarbetspresentation och hans slutarbete ”Nykyaikaisten viljalajikkeiden ominaisuudet luomuviljelyssä” går att […]

  mer info...

 • 9december

  Presentation av ekoförsök i Nyland 2021


  Posted in Ekosortförsök

  Presentation av ekoförsöken som vi hade tillsammans med Nylands Svenska Lantbrukssällskap 2021. Presentationen innehåller vädergrafer, markkarteringar, bilder, tabeller och kostnadsberäkning för gödslingsförsöket i Ingå.

  mer info...

 • 18november

  10 år av ekoförsök; resultat från ekoförsök i Ingå 2021 och sammanställning 2012-2020


  Posted in Ekosortförsök

  Till ekodagarna i Seinäjoki sammanställde vi årets resultat från ekoförsöket i Ingå, nedan tabeller och info om ekohavren och ekovårvetet. Det var en utmanande växtodlingssäsong i Nyland för vårsädens del och resultaten speglar också detta. Vårvetet gödslades delvis (halva fältet) och en liten skördeökning visar gödslingen på, men i kvalitet visar det snarare tvärt om. […]

  mer info...

 • 18september

  Drönarbilder från ekofältet i Lovisa 15.9.2021


  Posted in Ekosortförsök

  Vi passade på att flyga över ekofältet i Lovisa med drönare ett sista varv innan årets rutor krossas ner. Bilderna är tagna 15.9. av Jens Bäckman och Stefan Widlund(vår försöksvärd) var samtidigt på fältet och tröskade bort ärterna.

  mer info...

 • 10september

  Ingen skörd togs av ekorutorna i Lovisa 2021


  Posted in Ekosortförsök

  Vi har tråkiga nyheter att dela med er, vårt ekoförsöksfält i Lovisa skördades inte alls i höst. Situationen på ekofältet speglar bra den utmanande växtodlingssäsongen som vi har bakom oss. Beslutet togs tillsammans med Försöksledare Patrik Erlund på NSL Försök (tidigare Västankvarn Försöksgård). Eftersom fältet var så ojämnt konstaterade vi att det blir mycket svårt […]

  mer info...

 • 26augusti

  Skörd av ekoförsöksfältet i Ingå 24.8.21


  Posted in Ekosortförsök

  Den 24.8. skördades ekoförsöksfältet i Täkter, Ingå av Nylands Svenska Lantbrukssällskap’s försökspersonal. Martin och Rasmus gjorde en dunderdag och tröskade ca 500 försöksrutor runt om i Västnyland den dagen, och hann med att skörda också ekofältet innan mörkret(och regnet!). Det är vi mycket tacksamma för! För nu har det minsann regnat de sista dagarna och […]

  mer info...