About: Micaela

Recent Posts by Micaela

11december

Webbinarium om biokol och biostimulanter som jordförbättringsmedel, föreläsningsmaterial

Webbinarium om biokol och biostimulanter som jordförbättringsmedel, föreläsningsmaterialProjekt EkoNu 3.0. ordnade ett intressant webbinarium onsdagen den 9.12.2020 kl 10:00-11:00 via Microsoft Teams. Temat var biokol och biostimulanter och webbinariet baserade sig delvis på biokol-observationsförsöket som EkoNu 3.0. haft tillsammans med ekoodlare Nina

more info...

2december

Webbinarium med Gunnar Rundgren – Djur i lantbruket ökar hållbarheten. 20.11.2020, föreläsningsmaterial

Webbinarium med Gunnar Rundgren – Djur i lantbruket ökar hållbarheten Projekt EkoNu 3.0. ordnade ett intressant webbinarium fredagen den 20.11.2020 med Gunnar Rundgren från Sverige. Lantbrukskonsulten Gunnar Rundgren hävdar att vegetabilier och animalier kompletterar varandra i jordbruket, i livsmedelsindustrin och på tallriken.I

more info...

27november

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/2020, TEMA Djuruppfödning


Posted in Ekonytt / Nyheter

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/2020, TEMA Djuruppfödning: Ekologisk broiler är än så länge en raritet i butiken ”Konsumtionen av fågelkött, i huvudsak broiler, har ökat stadigt i Finland i snart 20 år. Den ekologiska produktionen är mycket liten och det är

more info...

10november

Analys av DON-halter i ekohavreförsöket 2020


Posted in Ekosortförsök

Analys av DON-halter i havresorterna 2020 De senaste 4 åren har vi analyserat havresorterna i ekosortförsöket på Deoxynivalenol (DON).

more info...

20oktober

Förhandsresultat från ekofältet i Lovisa 2020 (skörd, protein, HLV)


Posted in Ekosortförsök

Förhandsresultat från ekofältet i Lovisa (skörd, protein, HLV) Skörden har tagits omhand på Västankvarn Försöksgård och i förra veckan började vi först rensa och väga in skörden för att sedan dra proverna genom labbet. Vi började med Nit-maskinen som ger fukt-%, protein,

more info...