About: Micaela

Recent Posts by Micaela

19juni

Resultat från kväve-mätningar i observationsförsöket i ÖB, 11 och 19.6.21

Resultat från kväve-mätningar i observationsförsöket i ÖB 11 och 19.6.21– Här presenteras resultat från de mätningar som gjorts med N-sensor i ekohavren i Österbotten senaste veckorna. Nu har två mätningar gjorts, och en liten skillnad syns i kväveupptag mellan noll-rutan och det

more info...

16juni

Ekofältet i Ingå 8.6.21

– Några bilder från ekofältet i Ingå från den 8.6. På Västankvarn försöksgård har vi i sommar en praktikant som kommer att följa ekoförsöken lite noggrant. Sami är vuxenstuderande från Mustiala och själv ekoproducent, han har valt att göra sitt slutarbete om

more info...

14juni

Ekologiska försök i Lovisa, sådd 6.6.21


Posted in Ekosortförsök

Ekologiska försök i Lovisa, sådd 6.6.21– Våra ekoförsök i Lovisa fortsätter som tidigare hos ekoodlare Stefan Widlund i Påvalsby. Vårens sådd blev rekordsen pga ostadigt(regnigt) väder hela maj månad. I Lovisa följer vi samma upplägg som tidigare, med sortförsök i havre, vårvete

more info...

1juni

Ekologiska demonstrationsodlingar i Österbotten 2021

Ekologiska demonstrationsodlingar i Österbotten 2021 – I år finns i Bertby, Vörå ett observationsförsök med två observationsrutor i ekohavre, en ogödslad ruta (0-ruta) och en ruta(resten av fältet) som gödslats med rötrestssvämmet ”Jeppo Växtkraft” från Jeppo Biogas Ab (25m3/ha). Försöksvärd är ekoproducent

more info...

25maj

Ekologiska försök i Ingå, sådd 14.5.21


Posted in Ekosortförsök

Ekologiska försök i Ingå, sådd 14.5.21– I sommar har vi utvidgat våra ekologiska sortförsök till Täkter, Ingå!Som försöksvärd fungerar ekoproducent Christian Nyholm och på fältet har vi sått sortförsök med havre och vårvete, där vi i vårvetet dessutom testar ekogödsel. Två av

more info...