About: Micaela

Recent Posts by Micaela

13maj

Ekologiskt i Österbotten och Nyland – en jämförelse och reflektioner


Posted in Ekonytt / Nyheter

Ekologiskt i Österbotten År 2019 var den ekologiska åkerarealen (eko+ omläggning) totalt 25 279 hektar, vilket innebär att av den totala åkerarealen i Österbotten var den ekologiska åkerarealen 12,9 %. Antalet ekogårdar i Österbotten var under samma år 457 st, varav ekodjurgårdar

more info...

20mars

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk


Posted in Material

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 12/2020, TEMA Vårbruk: Ekologiska sortförsök 2019 ”Sortvalet är speciellt viktigt inom ekologisk odling, det är många variabler som påverkar valet av sort. Avkastningen är alltid viktig, men sjukdomsresistens, kvalitet och förmåga att konkurrera med ogräs är andra

more info...

18mars

Vad är eko…?


Posted in Ekonytt / Nyheter

Vad är eko…? – InfograferProLuomu har gjort en serie infografer som Projekt EkoNu 3.0 har översatt. Infograferna berättar kort vad eko i de olika produktgrupperna betyder. Totalt finns 8 st infografer och följande produktgrupper tas upp i serien riktad till konsumenter: ekomat,

more info...

4mars

Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki


Posted in Ekonytt / Nyheter

Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki Via ett samarbetsprojekt mellan Luomuliitto och ProAgria Oulu ordnades ”Pohjoisen Luomupäivät” i Kalajoki i slutet av februari. Ett intressant och välbesökt mötesforum. Under första dagen ingick bland annat; – presentation av ekospannmålssortförsök utförda av Timo Lötjönen

more info...

27februari

Hälsningar från LaFermeAuxPetitsOignons -en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant


Posted in Ekonytt / Nyheter

Hälsningar från LaFermeAuxPetitsOignons -en ekologisk grönsaksgård i Mont Tremblant.Ekologisk grönsaksgård levererar från endast 4 hektar grönsaker till 1500 familjer i veckan under odlingssäsongen.Thomas Snellman skriver följande från sitt besök i Kanada ifjol: På försommaren fick jag inbjudan att prata på Capé Expo

more info...