About: Micaela

Recent Posts by Micaela

15september

Hållbarhetsveckan – Webbinarium om Ekogårdens biologiska mångfald


Posted in Webbinarier

Hållbarhetsveckan – Webbinarium om Ekogårdens biologiska mångfald Kom med på en virtuell resa i en ekogårds många olika ekosystem, där vi fokuserar på biologisk mångfald. Starka och stabila dvs resilienta ekosystem är av stor vikt för att vi skall kunna möta olika

more info...

14september

Hälsningar från Sverige – Borgeby Fältdagar och gårdsbesök i Skåne (2/2)


Posted in Ekonytt / Nyheter

Hälsningar från Sverige – Borgeby Fältdagar och gårdsbesök i Skåne (del 2/2) Mellan den 27 till 30 juli ordnade Sydvästra skördekontrollföreningen en resa till Borgeby fältdagar och till den Nordiska sommarträffen i Skåne. Micaela Ström från Projekt Eko+ deltog och kommer här

more info...

22augusti

Besök en ekologisk gård på naturens dag!


Posted in Ekonytt / Nyheter

Besök en ekologisk gård på naturens dag! Många ekologiska gårdar runt om i Finland håller öppet hus på Finska naturens dag nu på lördagen den 26 augusti.För att fira naturen och stödja de ekologiska producenterna som arbetar för den biologiska mångfalden och

more info...

13juli

Resultat från N-sensor mätningar i ekoförsöksfältet i Ingå 15.6. och 26.6.23


Posted in Ekosortförsök

Resultat från N-sensor mätningar i ekoförsöksfältet i Ingå 15.6. och 26.6.23Här presenteras resultat från de mätningar som gjorts med N-sensor i det odlingstekniska gödslingsförsöket i vårvete och korn i Ingå under juni. N-sensor mätningar gjordes i försöken från bestockning till axgång. Med

more info...

7juli

Hälsningar från Sverige – Borgeby Fältdagar och gårdsbesök i Skåne (1/2)


Posted in Ekonytt / Nyheter

Hälsningar från Sverige – Borgeby Fältdagar och gårdsbesök i Skåne (1/2) Mellan den 27 till 30 juli ordnade Sydvästra skördekontrollföreningen en resa till Borgeby fältdagar och den Nordiska sommarträffen i Skåne. Micaela Ström från Projekt Eko+ deltog och kommer att dela med

more info...