About: Micaela

Recent Posts by Micaela

7september

Svenskspråkigt parallellprogram under de nationella Ekodagarna i Seinäjoki 11.-12.11.2021


Posted in Ekonytt / Nyheter

Svenskspråkigt parallellprogram under de nationella Ekodagarna i Seinäjoki 11.-12.11.2021 – Projekt EkoNu 3.0, projekt EkoMjölk och Svenska Österbottens Ekologiska förening arrangerar ett svenskspråkigt parallellprogram under de nationella Ekodagarna 11.-12.11.2021 i Seinäjoki. Tema för det svenskspråkiga programmet under fredag förmiddag 12.11. är ”Ekologisk

more info...

26augusti

Skörd av ekoförsöksfältet i Ingå 24.8.21


Posted in Ekosortförsök

Den 24.8. skördades ekoförsöksfältet i Täkter, Ingå av Nylands Svenska Lantbrukssällskap’s försökspersonal. Martin och Rasmus gjorde en dunderdag och tröskade ca 500 försöksrutor runt om i Västnyland den dagen, och hann med att skörda också ekofältet innan mörkret(och regnet!). Det är vi

more info...

26augusti

Skörd av ekoförsöksfältet i Vörå 20.8.21

Den 20.8. skördades ekohavrefältet med vårt rötrest-försök i Bertby, Vörå. Ulrika Wikman från ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap var på plats med kollegan Mikael Blomqvist från dräneringssidan som bistod med gps-utrustning. Försöket skördas med försöksvärdens egen tröska, de båda ”rutorna” mättes sedan upp

more info...

20augusti

Bilder från ekofältet i Lovisa 20.8.21


Posted in Ekosortförsök

NSLs rådgivare Bodil Lindqvist svängde förbi ekofältet i Lovisa idag 20.8. och delade några bilder med oss därifrån. Sedan måndagen har det regnat en hel del igen, 40 mm var det i den lilla regnmätaren på fältet( och 27 mm i den

more info...

20augusti

Bilder från ekofältet i Ingå 4.8. & 19.8.


Posted in Ekosortförsök

EkoNu ordnade fältträff på ekofältet i Ingå den 4 augusti. Fältet har ljusnat upp bra och närmar sig mognad även om speciellt havren är något ojämn. Åskmolnen gick runt oss under träffens gång och en lite skur kom när vi satte oss

more info...