About: Micaela

Recent Posts by Micaela

18november

Förhandsresultat från EkoNu ’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019


Posted in Ekosortförsök

Förhandsresultat från EkoNu ’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019 Den fullständiga rapporten över årets ekoförsök är inte ännu klar. Analyserna är dock gjorda och i väntan på rapporten presenteras nedan siffrorna i tabellform för årets vårvete, havre och kornförsök. VÅRVETE Medelskörden

more info...

6november

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik


Posted in Material

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik:”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader” – Planen är att fortsätta introducera ny teknik för bearbetning av fånggrödor i Finland, säger Boris Lindgård på BT Agro. Läs hela artikeln här: ”Det

more info...

18september

Agroforestry – Skogsjordbruk, ett seminarium med Stephen Briggs, UK


Posted in Ekonytt / Nyheter

Agroforestry – Skogsjordbruk  Ett seminarium som behandlade Agroforestry, skogsjordbruk på svenska, ordandes den 12 september på Yrkesinstitut Livia i Tuorla under namnet Agrometsätalousseinaari. Detta var en fortsättning på seminariet Peltometsäviljelyseminaari I som arrangerades i juni på Qvidja. Huvudföreläsaren, Stephen Briggs, kommer från

more info...

16september

Ekofältet tröskades 10.9.19


Posted in Ekosortförsök

Ekofältet tröskades 10.9.19    Sedan senaste inlägg (21.8.) har det regnat drygt 70 mm i Lovisa. Total regnmängd under växtperioden (från sådd 20.5. till skörd 10.9.) är ca 235 mm. Alla rutor kunde äntligen tröskas på ekofältet i Lovisa den 10 september! Bilder från

more info...

22augusti

Bilder från ekofältet 21.8.19


Posted in Ekosortförsök

Bilder från ekofältet 21.8.19 Knappt 25 mm regn har fallit på fältet sedan sist. Mognadsobservationer gjordes på ekofältet 21.8. KORN Arild(till vänster) och Wolmari har kommit längst i kornfösöket   HAVRE   VÅRVETE Störst är skillnaden i mognad mellan sorterna Quarna (till

more info...