About: Micaela

Recent Posts by Micaela

20oktober

Förhandsresultat från ekofältet i Lovisa 2020 (skörd, protein, HLV)


Posted in Ekosortförsök

Förhandsresultat från ekofältet i Lovisa (skörd, protein, HLV) Skörden har tagits omhand på Västankvarn Försöksgård och i förra veckan började vi först rensa och väga in skörden för att sedan dra proverna genom labbet. Vi började med Nit-maskinen som ger fukt-%, protein,

more info...

1oktober

Finlands största ekologiska kampanj startar 1.10.2020 !


Posted in Ekonytt / Nyheter

Finlands största ekologiska kampanj startar 1.10.2020 ! I oktober startar tidernas största ekologiska kampanj i Finland. Målet för kampanjen är att öka konsumtionen av ekologiska produkter och samtidigt informera om EU:s ekomärke. Tidpunkten för kampanjen är perfekt eftersom coronapandemin har ökat intresset

more info...

28september

Skörd av ekoförsöken i Lovisa 18.9. & 27.9.2020


Posted in Ekosortförsök

Skörd av ekoförsöken i Lovisa 18.9. & 27.9.2020 Fredagen den 18.9. tröskade vi ekokornet och -havren från försöksfältet i Lovisa. Vårvetet lämnades ännu kvar på fältet då några sorter är sena och inte riktigt ännu var klara för skörd. Det kändes som

more info...

22september

Resultat från jordprover, biokol observationsskifte i Svartå 2020

Resultat från jordprover, biokol observationsskifte i Svartå 2020 Några dagar efter att Nina hade skördat sina ärter från biokol-observationsfältet i Svartå togs jordprover från de 5 olika behandlingarna: Försöksled: 0-ruta Biokol 10 ton/ha, laddad med vatten Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten

more info...

17september

Bilder från ekofältet i Lovisa 6.9. & 14.9.2020


Posted in Ekosortförsök

Bilder från ekofältet i Lovisa 6.9. & 14.9.2020Det mognar på ekofältet i Lovisa. Huvuddelen av rutorna är klara för skörd, några få sorter är ännu lite gröna och en del grönskott finns det av i rutorna. Mellan 6.9. och 14.9. har Stefan

more info...