About: Micaela

Recent Posts by Micaela

3augusti

Videor från ekoförsöken i Lovisa 24.7.2020

Videor från ekoförsöken i Lovisa 24.7.2020Med hjälp av projektet Boden Live filmades ekoförsöken i Lovisa 24.7. Boden Live är ett medieprojekt för landsbygden som finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdens Utveckling (EJFLU). Här hittar ni nu videor från filmningen: Ekosortförsök KORN: https://boden.fi/alla-videor/12-yrkesakademin-i-oesterbotten/345:ekofo-rso-k-nyland-2020-1-korn

more info...

9juli

Uppdatering från ekofältet i Lovisa, 3-8.7.2020

Uppdatering från ekofältet i Lovisa, 3-8.7.2020 3.7. var det igen dags för bladgödsling och N-sensor mätningar på ekofältet.De odlingstekniska ekorutorna, led 3 och 4, fick en andra gång bladgödsling, denna gång med Mantrac Pro (mangan gödsling) 2 liter/ha och kalcium vätska 1

more info...

6juli

Video från ekogödslingsförsöket i Korsholm 29.6.2020

Video från ekogödslingsförsöket i Korsholm 29.6.2020 Med hjälp av projektet Boden Live filmades ekogödslingsförsöket i Korsholm 29.6. Boden Live är ett medieprojekt för landsbygden som finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdens Utveckling (EJFLU). Här hittar ni nu videon från filmningen: https://boden.fi/…/…/28-ekonu/344:go-dselfo-rso-k-i-ekohavre

more info...

25juni

N-sensor mätning av ekogödslingsförsöket i Korsholm 25.6.2020

N-sensor mätning av ekogödslingsförsöket i Korsholm 25.6.2020 Den 25.6. gjordes en N-sensor mätning på ekofältet i Korsholm av Micaela och Ulrika (foto Ann-Sofi Ljungqvist). Med den handburna N-sensorn kan man se hur mycket kväve växterna tagit upp. Senaste veckan har varit mycket

more info...

24juni

Bilder från bladgödsling och N-sensor mätningar på ekofältet i Lovisa 23-24.6.2020

Bilder från bladgödsling och N-sensor mätningar på ekofältet i Lovisa 23-24.6.2020 Focus på de ODLINGSTEKNISKA ekorutornaDen 23.6. bladgödslades de odlingstekniska ekorutorna i led 3 och 4 med kalcium vätska 2 liter/ha. Sent på kvällen var vi ut till fältet med ”rutsprutan”, dagtid

more info...