About: Micaela

Recent Posts by Micaela

31mars

Material från Ekotankesmedjan 2023


Posted in Ekotankesmedja

Material från Ekotankesmedjan 2023 Här hittas presentationerna från Ekotankesmedjan 29.3.2023 på Knehtilä ekogård i Hyvinge. Tankesmedjan arrangerades av Projekt Eko+ tillsammans med SLC. Mötesordförande under dagen var Mikael Jern. Stort tack till alla föreläsare och deltagare, nästa år ses vi i Vasa!

more info...

17mars

Den moderna ekobonden tar tekniken till hjälp

Den moderna ekobonden tar tekniken till hjälp I dagens läge kan moderna jordbruksmaskiner förses med nästan vilken teknik som helst. En del jordbrukare ryggar för den medan andra ser potential i tekniken. Tekniken kan inte lösa alla problem men den kan spara

more info...

16mars

Välkomna på Ekotankesmedja 2023!

Varmt välkomna på Ekotankesmedja 2023 Ekotankesmedjan ordnas traditionsenligt tillsammans av Projekt Eko+ och SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund. Tankesmedjan är till för hela Svenskfinland; ekobönder, samarbetspartners och andra ekointresserade. I år ska vi äntligen efter några års Corona-paus igen få träffas på plats;

more info...

22december

God Jul och Gott Nytt Ekologiskt År!


Posted in Ekonytt / Nyheter

Vi har glädjande nyheter för en fortsättning av vårt tidigare Projekt EkoNu, projektnamnet har vi uppdaterat och verksamhet ser ut som följer: Yrkesakademin i Österbotten (YA!) har erhållit projektmedel för ” Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården” från Programmet för utveckling av

more info...

15december

Ekologiska spannmålsförsök 2022


Posted in Ekosortförsök

Ekologiska spannmålsförsök 2022, kort presentation I samarbete med Projekt EkoNu började de ekologiska sortförsöken 2012, vilket betyder att det redan finns många års försöksresultat! Försöken har genom åren utvecklats, från bara sortförsök i spannmål (korn, vårvete och havre) till att även inkludera

more info...