About: Micaela

Recent Posts by Micaela

12december

Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019

Presentation av EkoNu’s och NSL’s ekologiska försök i Lovisa 2019 Ekofältet tröskades 10.9. Förutom ekosortförsöket med 13 vårvete-, 13 korn- och 12 havresorter fanns på försöksskiftet även ett demo-försök med bland annat gamla lantsorter, spelt och naket korn, samt ett odlingstekniskt försök

more info...

25november

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk


Posted in Material

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 47/19, TEMA Mjölk: Målen: Ökat samarbete och förbättrad konkurrenskraft för ekomjölksektorn Ett treårigt projekt för ekomjölkgårdar i Österbotten och Södra Österbotten startade i augusti. Syftet med det interregionala ProAgria-utvecklingsprojektet är att allmänt förstärka de ekologiska mjölkgårdarna i

more info...

18november

Förhandsresultat från EkoNu ’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019


Posted in Ekosortförsök

Förhandsresultat från EkoNu ’s och NSL’s ekoförsök i Lovisa 2019 Den fullständiga rapporten över årets ekoförsök är inte ännu klar. Analyserna är dock gjorda och i väntan på rapporten presenteras nedan siffrorna i tabellform för årets vårvete, havre och kornförsök. VÅRVETE Medelskörden

more info...

6november

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik


Posted in Material

EkoNu artikel i Landsbygdens Folk 44/19, TEMA Maskin & Teknik:”Det handlar om effektiv jordförbättring och minskade bearbetningskostnader” – Planen är att fortsätta introducera ny teknik för bearbetning av fånggrödor i Finland, säger Boris Lindgård på BT Agro. Läs hela artikeln här: ”Det

more info...

18september

Agroforestry – Skogsjordbruk, ett seminarium med Stephen Briggs, UK


Posted in Ekonytt / Nyheter

Agroforestry – Skogsjordbruk  Ett seminarium som behandlade Agroforestry, skogsjordbruk på svenska, ordandes den 12 september på Yrkesinstitut Livia i Tuorla under namnet Agrometsätalousseinaari. Detta var en fortsättning på seminariet Peltometsäviljelyseminaari I som arrangerades i juni på Qvidja. Huvudföreläsaren, Stephen Briggs, kommer från

more info...