Video från ekogödslingsförsöket i Korsholm 29.6.2020

6 juli, 2020

Video från ekogödslingsförsöket i Korsholm 29.6.2020

Med hjälp av projektet Boden Live filmades ekogödslingsförsöket i Korsholm 29.6.
Boden Live är ett medieprojekt för landsbygden som finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdens Utveckling (EJFLU).

Här hittar ni nu videon från filmningen:
https://boden.fi/…/…/28-ekonu/344:go-dselfo-rso-k-i-ekohavre