Bilder från försöksfälten i Korsholm 29.6.2020

29 juni, 2020

Bilder från försöksfälten i Korsholm 29.6.2020
Det för slutet av juni ovanligt varma och torra vädret började synas i fältet redan för några dagar sedan, grödorna har lidit av torkan och är i behov av vatten. Annars ser fälten hel ok ut, men växtbeståndet ser inte ut att bli så långt i år.
Från havregödslingsförsöket togs bladprover för växtanalys.
Ruta 1, som inte fått någon gödsel, är lite ljusare än övriga rutor och strået är i medeltal kortare.
I kornfältet går det inte att se var den ogödslade rutan är, fältet ser jämnt ut i färg och växtlighet.

Bilder från havre fältet:

Bilder från kornfältet, som sakta börjat gå i ax.