Uppdatering från ekofältet i Lovisa, 3-8.7.2020

9 juli, 2020

Uppdatering från ekofältet i Lovisa, 3-8.7.2020

3.7. var det igen dags för bladgödsling och N-sensor mätningar på ekofältet.
De odlingstekniska ekorutorna, led 3 och 4, fick en andra gång bladgödsling, denna gång med Mantrac Pro (mangan gödsling) 2 liter/ha och kalcium vätska 1 liter/ha.
Nya N-sensor mätningar gjordes dessutom i odlingstekniska rutorna (resultaten presenteras längre ner).
Mellan förra besöket till ekofältet 24.7. och den 3.7. har det regnat ca 60 mm !! Nu har det gått från hett till vått och det syns nog i växtligheten på fältet. Rutorna är rätt ojämna då det länge var torrt och avslutades dessutom med den riktigt heta veckan som stressade grödorna att börja skjuta ax. Nu efter regnet har också ogräsen riktigt börjat ta fart i gångarna.

7.7. Ytterligare 32 mm hälldes ur regnmätaren, det har det regnat sedan senaste besök 3.7. Nu börjar det räcka till !!
Den 7.7. gjordes en sista N-sensor mätning i de odlingstekniska ekorutorna och samtidigt togs bladprover för växtanalys från alla leden i det odlingstekniska försöket.

8.7. Gjordes en första sjukdomsobservation på fältet. Överlag har sjukdomstrycket varit väldigt lågt hittills, alla spannmålsslag är ännu rätt friska och fina!
8.7. testade vi också ta Brix-% på Stefans havre som omger försöket. Med en refraktometer ser man sockerinnehållet i plantan (Brix %), vilket är uttryck för fotosyntesaktivitet, näringsämnessyntes. Brix-värdet kan berätta om hur väl sockertransporten inom växten fungerar, och från det kan man utläsa vissa näringsbrister t.ex. kalium, bor eller kalcium. Mer har vi skrivit om Brix-test i detta inlägg på hemsidan: Regenerativt jordbruk med Martin Beck från Danmark, del 2
Spannmål och gräsväxter har i allmänhet ett brix-värde på mellan 10-20 %, en välfungerande spannmålsplanta borde ligga på brix ca 17-18 %.
Brix-värdet i Stefans havre låg på mellan 9-11 % och i stjälkbasen endast ca 5 %. Det var dock en ganska daggvåt förmiddag så antagligen kunde daggen ha påverkat värdena i stråbasen => vatten späder ut sockerinnehållet.

Nedan bilder från dagarna.
Förs tabell med resultat från N-sensor mätningarna:

Bilder från andra bladgödslingen, denna gång med Mantrac Pro 2 liter/ha och kalcium vätska 1 liter/ha:

Bilder från N-sensor mätningen:

Bilder från fältet 3.7.2020:

7.7.

7.7. Ytterligare 32 mm hälldes ur regnmätaren, det har det regnat sedan senaste besök 3.7.

Den 7.7. gjordes en sista N-sensor mätning i de odlingstekniska ekorutorna och samtidigt togs bladprover för växtanalys från alla leden i det odlingstekniska försöket:

8.7. Gjordes en första sjukdomsobservation på fältet. Överlag har sjukdomstrycket varit väldigt lågt hittills. I kornet fanns störst skillnader, några sorter hade en del bladfläck-angrepp medan andra var nästa helt friska. På bilden skillnaden mellan Propino som hör till de mest angripna och Kaarle som var väldigt friskt.

Endast någon enstaka bladfläck hittades i havre och vete.

Brix-mätning av bladsaft med hjälp av refraktometer:

Allmänna bilder från fältet, här har alla sädesslag sakta börjat gå i ax och rågen i lantdemoförsöket blommar: