Tag Archives: Observationer

 • 8juli

  Kort uppdatering från ekofältet i Lovisa


  Posted in Ekosortförsök

  Kort uppdatering från ekofältet i Lovisa Det har regnat ordentligt i Lovisa senaste veckan. Det började regna på eftermiddagen den 2.7. och den 4.7. hälldes det ut nästan 30 mm ur regnmätaren på fältet. Idag (8.7.) fick vi tömma ut ytterligare 50 mm (mätaren var så full att Bodil fick hälla över i en annan […]

  mer info...

 • 4juli

  Odlingstekniska ekorutor 2019


  Posted in Observationer

  Odlingstekniska ekorutor 2019 Nytt för i år är våra så kallade odlingstekniska ekorutor, där vi bland annat kommer testa olika jordförbättringsmedel och regenerativa metoder mm. Samtidigt som ekosortförsöket såddes i Lovisa sådde vi dubbletter av två vårvete, två havre och två kornsorter. Dessa 6 rutor x 4 upprepningar har vi tänkt göra någon odlingsteknisk åtgärd […]

  mer info...

 • 14juni

  Observationsrutor 2019


  Posted in Observationer

  Observationsrutor 2019 I år har vi inget observationsförsök med ekologisk gödsel på ekofältet. Men däremot har det satts ut ett litet test med pelleterad ”svampgödsel”, ett preparat som det tipsades om under en kurs i regenerativa odlingsmetoder. Pelletsen innehåller olika former av svampsporer/mikroorganismer och melass som ska gynna mikrolivet i marken och hjälpa plantorna att […]

  mer info...

 • 6juni

  Sådd av ekosortförsöken i Lovisa 20.5.2019


  Posted in Ekosortförsök

  Sådd av ekosortförsöken i Lovisa 20.5.2019 Vi trodde att det skulle bli en tidig sådd i år då årets ekofält var klart för sådd redan till Valborg (då såddes vårvetet som omger våra försök). Men sen kom det några stora regn, dels kring första maj och ännu ett större regn i morsdagshelgen med mellan 35-40 mm […]

  mer info...

 • 26mars

  Observationsskifte i Rimal, Korsholm 2017-2018


  Posted in Observationer

  Under åren 2017-2018 följde vi med ett observationsskifte hos Håkan Back i Rimal, Korsholm. Observationerna gjordes av Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet. Syftet var att observera skiftet och se hur de valda odlingsåtgärderna påverkade tistelförekomsten. År 2015 var skiftet fullt av tistel med rätt stora plantor. Odlaren har använt sig av olika typer av mekanisk bearbetning […]

  mer info...

 • 3juli

  Kvävemätningar i ekogödslingsförsöket 14.6. och 28.6.2018


  Posted in Observationer

  Kvävemätningar i ekogödslingsförsöket 14.6. och 28.6.2018 Nytt för i år är att vi istället för att ta regelbundna jordprover som vi sedan analyserat på lösligt kväve nu istället gör mätningar med en handburen N-sensor som ger svar på hur mycket kväve växterna tagit upp vid mätningstillfället. I år var inte bästa året att börja med […]

  mer info...

 • 4juni

  Första bilderna från ekosortförsöket 2018


  Posted in Ekosortförsök

  Första bilderna från ekosortförsöket 2018 1.6. gjordes en första observation av uppkomsten i ekosortförsöket, drygt 2 veckor efter sådd. Det kan konstateras att det mesta nog kommit upp, men att brodden är ojämn och klen. Regn skulle nödvändigt behövas! Dagen efter sådd 18.5. fick fältet faktiskt regn, närmare 15 mm vilket antagligen räddat situationen något. […]

  mer info...

 • 31maj

  Eko-gödslingsdemo 2018


  Posted in Observationer

  Eko-gödslingsdemo 2018 På ekosortförsöksfältet har vi igen satt ut ett eko-gödslingsdemo i Stefans vårvete enligt följande karta/försöksplan: . Rutorna gödslades (med Ekoväxt och myllades för hand efter sådd. Försöket gödslades 22.5. (såddes 17.5.) och ännu till dags datum har tyvärr endast 1 mm regn kommit på försöksfältet efter gödslingen. Gödseln har vi fått via Kaskärr Grönsaker […]

  mer info...

 • 31maj

  Gödslingsdemo 2017


  Posted in Observationer

  Även i år har vi lagt ut ett litet ekogödslingsförsök, denna gång i Stefan Widlunds vårvete. 8 stycken olika försöksled/rutor har vi i år, alltså lite fler än ifjol. 2 olika pelleterade gödselmedel används i två olika mängder (40 kgN och 80 kgN/ha), och senare i sommar ska några av rutorna dessutom få bladgödsel. Tanken är att […]

  mer info...

 • 5september

  Bilder ekosortförsöket; sjukdomsobservationer och mognad 27.8. & 4.9.


  Posted in Ekosortförsök

  Bilder från sjukdomsobservationer och mognadsobservationer 27.8. & 4.9. På den vecka som ligger mellan observationstillfällena har fältet gulnat mycket! Bilder 27.8. från en tredje sjukdomsobservation i ekosortförsöket. Denna gång hittades kronrost i havre, svartrost i vete och till och med någon enstaka mjöldryga i demo-rågen:                     […]

  mer info...