Sådd av ekosortförsöken i Lovisa 20.5.2019

6 juni, 2019

Sådd av ekosortförsöken i Lovisa 20.5.2019

Vi trodde att det skulle bli en tidig sådd i år då årets ekofält var klart för sådd redan till Valborg (då såddes vårvetet som omger våra försök). Men sen kom det några stora regn, dels kring första maj och ännu ett större regn i morsdagshelgen med mellan 35-40 mm som gjorde att drog det ut på sådden i Östnyland. Ekofältet torkade dessutom lite ojämn pga bland annat en källa som visade sig först efter det stora regnet. Vid sådd såg man ännu en del ojämnheter i fältet och källan undvek vi helt genom lite omstrukturering/planering på fältet.

Nedan ser ni var årets försök finns och fältkartan med alla årets sorter. Några nya sorter kom igen till och några gamla föll bort. Försöket består av 13 st havre, 12 st korn och 13 st vårvetesorter, dessutom finns på fältet ett demoförsök med gamla lantsorter samt en ”odlingsteknisk-demo”. Mer info om det senare.

EKOKARTA 2019

Karta 2019

Skiftets uppgifter:

 • Förfrukt tvåårig produktionsvall
 • Jordart mullrik molera
 • pH 6,2 (bördighetsklass god)
 • Kalcium 2600 mg/l (bördighetsklass god)
 • Fosfor 4,2 mg/l (bördighetsklass försvarlig)
 • Kalium 160 mg/l (bördighetsklass försvarlig)
 • Magnesium 440 mg/l (bördighetsklass god)
 • Svavel 10 mg/l (bördighetsklass tillfredställande)
 • Bor 0,6 mg/l (bördighetsklass rätt dålig)
 • Koppar 7,2 mg/l (bördighetsklass god)
 • Mangan 10 mg/l (bördighetsklass rätt dålig)
 • Zink 1,3 mg/l (bördighetsklass rätt dålig)
 • Katjonbyteskapacitet 21 cmol/kg

Bilder från sådden 20.5.:

dav

dav

Det körs upp spår i mellanrummen mellan rutorna så att den som sitter på maskinen vet när utsädet ska ”skickas ner”.

 

 

 

 

 

 

rhdr

Varje ruta har en egen påse med utsäde

burst

Påsarna är numrerade och radade enligt kartan.

 

 

 

 

 

 

 

 

dav

Runt försöksfältet växer vårvetet för fullt

dav

Det är många dagar sedan det senaste regnet men ännu drar billarna upp ojämnt med fukt på delar av fältet.

 

 

dav

Försökssåmaskin

dav

Nu är vi halvvägs!

 

 

dav

Källan fanns mitt i första upprepningen, som tur hade vi plats och möjlighet att så runt den så ingen ruta behövde sättas dit.

Då var det färdigt!

 

dav