Bilder ekosortförsöket; sjukdomsobservationer och mognad 27.8. & 4.9.

5 september, 2015

Bilder från sjukdomsobservationer och mognadsobservationer 27.8. & 4.9.

På den vecka som ligger mellan observationstillfällena har fältet gulnat mycket!

Bilder 27.8. från en tredje sjukdomsobservation i ekosortförsöket. Denna gång hittades kronrost i havre, svartrost i vete och till och med någon enstaka mjöldryga i demo-rågen:

Kornet har börjat gulna, 27.8.

Kornet har börjat gulna, 27.8.

Sortskillnader syns tydligt i havren, Eemeli var den som började gulna först.

Sortskillnader syns tydligt i havren, Eemeli var den som började gulna först.

Vete 27.8. Även några veten börjar anta en gul färg.

Vete 27.8. Även några veten börjar anta en gul färg.

 

 

 

 

 

Kronrost, havre

Kronrost, havre
.

Mjöldrygor i demo-rågen 27.8.

Mjöldrygor i demo-rågen 27.8.

Svartrost i vete 27.8.

Svartrost i vete 27.8.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

 

Bilder från mognadsobservation 4.9.

Havren har gulnat mycket på en vecka som gått mellan observationstillfällena, bild 4.9.

Havren har gulnat mycket på en vecka som gått mellan observationstillfällena, bild 4.9.

Likaså kornet, nu redan är alla sorter gula! 4.9.

Likaså kornet, nu redan är alla sorter gula! 4.9.
.

Vetet har också gulnat lite, 4.9.

Vetet har också gulnat lite, 4.9.