Odlingstekniska ekorutor 2019

4 juli, 2019

Odlingstekniska ekorutor 2019

Nytt för i år är våra så kallade odlingstekniska ekorutor, där vi bland annat kommer testa olika jordförbättringsmedel och regenerativa metoder mm.
Samtidigt som ekosortförsöket såddes i Lovisa sådde vi dubbletter av två vårvete, två havre och två kornsorter. Dessa 6 rutor x 4 upprepningar har vi tänkt göra någon odlingsteknisk åtgärd åt, för att se om insats kan ge högre skörd/bättre kvalitet.

I vår togs det utvidgad markanalys på fältet innan sådd, och utgående från den har vi nu då bladgödslat med de mikronäringsämnen som det enligt analysresultaten fanns för lite av.

Även om pH på fältet var på helt ok nivå finns det enligt analysen för lite växttillgänglig kalcium i marken. Även bor- och mangan-värdena var låga liksom koppar och zink. Därför har det nu bladgödslats med ekogodkända Mancozin (innehåller förutom mangan även koppar och zink), Bortrac och Kalcium vätska enligt följande:

Bladgödsling 1) 14.6.: Bortrac 2 liter/ha och Mancozin 1 liter/ha

Bladgödsling 2) 24.6.: Mancozin 1 liter/ha och Kalcium vätska 2 liter/ha.

Egentligen borde kalcium spridits först tillsammans med bor (Ca och B viktigast i tidiga utvecklingsstadier), och det kunde spridits redan i tidigare skede men vi hade inte tillgång till kalcium vätskan förrän till andra sprutningen.

Bilder från bladgödslingen 14.6.: