Observationsrutor 2019

14 juni, 2019

Observationsrutor 2019

I år har vi inget observationsförsök med ekologisk gödsel på ekofältet. Men däremot har det satts ut ett litet test med pelleterad ”svampgödsel”, ett preparat som det tipsades om under en kurs i regenerativa odlingsmetoder.

Pelletsen innehåller olika former av svampsporer/mikroorganismer och melass som ska gynna mikrolivet i marken och hjälpa plantorna att ta upp näring/förvandla näringen till växttillgänglig form. Från pelletsen ska svamparna börja spridas och bilda hyfer, därför bör marken vara orörd så länge som möjligt efter spridning så att hyferna inte förstörs.

Enligt uppgift ska det kunna leda till högre skördar. Preparatet används i Tyskland och Danmark också av konventionella bönder, istället för annan gödning/eller minskning av gödselgivorna. Det heter Quaterna® Terra UAB och det går att läsa mera om det här: https://sobac.de/quaterna-terra-uab/?lang=en. Det finns både i pelleterad form, som sprids ut direkt i växande gröda, och i pulver form, som kan spridas ut direkt i djurstallet på djupströbädden lite åt gången tex i samband med strö eller blandas in i gödselstaden/komposten för att sedan tillsammans med det spridas ut på åkern.

På kursen talades det om att man skulle sprida 100kg/ha, i anvisningarna uppges 100-300kg/ha. Nu har vi satt ut 3 led: en 0-ruta, en med 150kg/ha och en med 300kg/ha. Det ska bli mycket intressant att se om vi kan se någon effekt på skörd/kvalitet till hösten.

Svampdemo

Bilder från demorutorna 10.6.:

65642150_2350493464997693_6798818536761327616_n 65741274_668781140202133_2209170180213309440_n

65882190_688974924881739_8505659521106968576_n 65966867_481065315995489_5125280295037173760_n

66051910_854948544866660_1496511685626691584_n 66069011_417700775499428_1884547717233901568_n