Tag Archives: Observationer

 • 11augusti

  Bilder från ekoförsöken 10 augusti 2015


  Posted in Ekosortförsök

  10 augusti gjordes en andra sjukdomsobservation vid ekosortförsöket i Lovisa. Dessutom mättes strålängden i alla rutor. Nedan bilder från 10.8. (klicka på bilderna för att göra dem större)   KORN 10.8. Kornet ser bra ut i år, lite kort som vanligt men ändå inte mycket ogräs i rutorna. HAVRE 10.8. Osmo (finsk lantsort, svart) till […]

  mer info...

 • 15juni

  Ekogödslingsförsök 2.6./10.6. och uppkomst i ekosortförsöket 10.6.


  Posted in Ekosortförsök

  På samma åker som ekosortförsöket lade vi ut ett gödslingsförsök enligt samma mönster som ifjol. I år är det dock havre som gödslats istället för vårvete på grund av den sena våren. Vi använde två olika gödselmedel, och två olika nivåer (bild ).  Vi ska ta redan på om man med tilläggsgödsel kan få bättre kvalité […]

  mer info...

 • 13januari

  Sortobservationsförsök för ekospannmål (ProAgria 2014)

  I sista numret (2/2014) av tidningen Bondeföretagaren som utges av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL) har Ulrika Wikman skrivit en sammanfattning från ProAgrias observationsskiften med ekologiska sorter sommaren 2014.  Syfte med observationsskiften var att få mer kunskap om hur olika havre-, vårvete- och kornsorter fungerar i ekologisk odling. Försöken anlades på ekoåkrar vid enskilda ekojordbrukare runt om i landet. Sommarens sortobservationsförsök har genomförts under ledning av ekoexpert Arja […]

  mer info...

 • 5december

  Presentation av ekogödslingsförsöket i Gammelby 2014

  Här följer en presentation av årets ekogödslingsförsök i Gammelby. •Vi använde två olika gödselmedel, och två olika nivåer. •Syftet var att ta redan på om man med tilläggsgödsel kan få bättre kvalité och högre skörd som motsvarar utgifterna för tilläggsgödslingen. •Samtidigt följde vi det lösliga markkvävet i de olika gödslingsrutorna samt tog extra markkartering under […]

  mer info...

 • 9oktober

  Ekopotatisfält i Pedersöre (Upptagning 18-22.9.)


  Posted in Observationer

    Ekologisk potatis: Observationsskifte i Pedersöre på Östensögård som är ett odlingssamarbete mellan Mats Björklund och Jonas Kackur. Text och foto:  Jonas Kackur _______________________________ Utsäde: Certifierat Sort: Matilda Förfrukt: Gröngödslinsvall med havre, rajgräs och persisk klöver Bearbetning: Vårplöjning Gödsling: Nötfastgödsel 30 m3/ha Sättning: 24.05, sättavstånd 24cm. Observationer 04.07 Ogräsbekämpning: Räfsat 3 ggr, kupat 08.06, räfsat 11.06, kupat 04.07 Ogräs: […]

  mer info...

 • 1oktober

  Ekopotatisfält i Lappfjärd (Skördeobservation 4 september )


  Posted in Observationer

  Nytt för i år är att vi har observationsskiften med ekopotatis som vi med Stefan Nordmans hjälp följer i Österbotten. Målsättning är att observera ekopotatisodlingar i södra och norra Österbotten. Ett skifte besöks ca 6 gånger under växtsäsongen. Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök. Redovisning publiceras här på EkoNu!´s hemsida. […]

  mer info...

 • 1oktober

  Ekopotatisfält i Tjöck (skördeuppskattning 3 september)


  Posted in Observationer

  Nytt för i år är att vi har observationsskiften med ekopotatis som vi med Stefan Nordmans hjälp följer i Österbotten. Målsättning är att observera ekopotatisodlingar i södra och norra Österbotten. Ett skifte besöks ca 6 gånger under växtsäsongen. Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök. Redovisning publiceras här på EkoNu!´s hemsida. […]

  mer info...

 • 1oktober

  Ekopotatisfält i Henriksdal (skördeobservation 4 september)


  Posted in Observationer

  Nytt för i år är att vi har observationsskiften med ekopotatis som vi med Stefan Nordmans hjälp följer i Österbotten. Målsättning är att observera ekopotatisodlingar i södra och norra Österbotten. Ett skifte besöks ca 6 gånger under växtsäsongen. Redovisning sker genom fotografering, bedömningar och skriftliga sammandrag efter varje besök. Redovisning publiceras här på EkoNu!´s hemsida. […]

  mer info...

 • 8september

  Skörd av ProAgrias ekodemorutor

  Kanske kommer ni ihåg att vi i våras nämnde om att ProAgria anlade ekologiska demorutor på ekologiska gårdar runt om i Finland? Några av dessa har NSL och EkoNu! hjälpt till att skörda i höst. Här bilder från Rödskog, Esbo där vi efter en lång dag till sist skördade Magnus demorutor i skenet av traktorlyktor […]

  mer info...

 • 6augusti

  Fältträff 6.8. vid Bosgård i Borgå och till ekoförsöken i Gammelby

  EkoNu! ordnade fältträffar i början av augusti, en i Esbo hos Magnus Selenius och en i östra Nyland vid Bosgård i Borgå och till ekoförsöken i Gammelby. Nedan följer några bilder från fältträffen i östra Nyland. Några tappra odlare vågade sig ut trotts hettan och hade möjlighet att komma trotts att många redan börjat skörda […]

  mer info...