Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki

4 mars, 2020

Hälsningar från Pohjoisen Luompäivät, 20-21.2 i Kalajoki

Via ett samarbetsprojekt mellan Luomuliitto och ProAgria Oulu ordnades ”Pohjoisen Luomupäivät” i Kalajoki i slutet av februari. Ett intressant och välbesökt mötesforum.

Under första dagen ingick bland annat; – presentation av ekospannmålssortförsök utförda av Timo Lötjönen från Luke i Ruukki. Annika Michelsson HAMK berättade om ursprungssorternas möjligheter. Mika Malin från Soilfood berättade om mullhaltsfaktorer på ekogården. Detta utgående från egna erfarenheter och aktuell forskning.

Eftermiddagen avslutades med intressanta besöksobjekt, såsom kvarnen Tyngän Mylly, maskinentreprenörföretaget Kalajoen Neliveto, Ylitalos dikogård och Isokumpus ekofårbesättning med slakteri och direktförsäljning. Själv valde jag Tyngän Mylly och Ylitalos dikogård och bägge objekten var verkligt intressanta.

Första dagen avslutades med en ekomiddag där också
svenska österbotten fick vara med på ett hörn då grisfilén kom från Nyholms
gård i Munsala.

Andra dagen inleddes med Luomuliittos Susann Rännäris redogörelse över nuläget kring kommande CAP-program. Anmärkningsvärt är att ingen företrädare för ekosektorn finns i de tre arbetsgrupper på Jord- och skogsbruksministeriet som förbereder den nationella tillämpningen!

Sedan följde en presentation av Johanna Honkanen från Uleåborgs NTM-central kring ekokontroll-ärenden och nya förbindelser.

Under eftermiddagen följde olika presentationer kopplade
till ekologiskt utsädesproduktion, växtbaserade gödselmedel och handelns syn på
ekospannmål. En speciell sak som presenterades var den nya betningsprocessen
för utsäde, Thermoseed. Utgående från den forskning som presenterades en
verkligt innovativ uppfinning som enbart bygger på värmebehandling av utsädet.

I norra Österbotten finns mycket torvjordar och Maarit Liimatainen från Luke/Oulun yliopisto berättade mycket detaljerat om en forskning kring torvjordar som nyss startat i Ruukki. Småningom skall olika data börja presenteras.

Bland dagens sista föreläsare fanns också agronom Jussi Knaapi som pratade om skötseln av odlingsjorden. En intressant föreläsning som nog fick alla trötta seminariedeltagare att vakna upp och spänna öronen.

//Thomas Snellman, EkoNu 3.0

Grafisk bild för växthusgaser från torvjord beroende på användning (Luke)
Utsädets ursprun i ekoodling under åren 2013-2018. Det framgår att ca 
20 procent av utsädet har varit konventionellt med NTM-centralens tillstånd .
Maarit Liimatainen (Luke) presenterade siffror för växthusgasers ursprung inom jordbruket.